29 Mayıs 2011 Pazar

TANRI’YI YÜCELTMEK İÇİN HARİKA SEBEPLERİM VAR!İnsanlar tanımadıklarıyla iyi bir ilişki sürdüremezler.

Eyüp 22:21-23
21 "Tanrıyla dost ol, barış ki, bolluğa eresin.22 Ağzından çıkan öğretiyi benimse, sözlerini yüreğinde tut.23 Her Şeye Gücü Yetene dönersen, eski haline kavuşursun. Kötülüğü çadırından uzak tutar”.

Yeremya 9:23-24
23 RAB şöyle diyor: "Bilge kişi bilgeliğiyle, güçlü kişi gücüyle, zengin kişi zenginliğiyle övünmesin. 24 Dünyada iyilik yapanın, adaleti, doğruluğu sağlayanın Ben RAB olduğumu anlamakla ve beni tanımakla övünsün övünen. Çünkü ben bunlardan hoşlanırım" diyor RAB.

Hoşea 6:3
3 RAB’bi tanıyalım, RAB’bi tanımaya gayret edelim”. 

“Bilinmeyen bir Tanrı’ya güvenemezsiniz, hizmet edemezsiniz ve yüceltemezsiniz.”

1.Tarihler 16:25-31
Çünkü RAB uludur, yalnız O övgüye değer, İlahlardan çok O’ndan korkulur. 26 Halkların bütün ilahları bir hiçtir, Oysa gökleri yaratan RAB’dir. 27 Yücelik, ululuk O’nun huzurundadır, Güç ve sevinç O’nun konutundadır. 28 Ey bütün halklar, RAB’bi övün, RAB’bin gücünü, yüceliğini övün,29 RAB’bin görkemini adına yaraşır biçimde övün, Sunular getirip O’nun önüne çıkın! Kutsal giysiler içinde RAB’be tapının!30 Titreyin O’nun önünde, ey bütün yeryüzündekiler! Dünya sağlam kurulmuş, sarsılmaz.31 Sevinsin gökler, coşsun yeryüzü, Uluslar arasında, "RAB egemenlik sürüyor!" densin.

146, 147, 148,149, 150 . Mezmurların ilk ayetleri ne der? “RAB’be övgüler sunun!”

146.Mezmur RAB’bi övme sebeplerimiz.
RAB’be övgüler sunun! 
Ey gönlüm, RAB’be övgüler sun.
2 Yaşadıkça RAB’be övgüler sunacak, 
Var oldukça Tanrıma ilahiler söyleyeceğim.
3 Önderlere, 
Sizi kurtaramayacak insanlara güvenmeyin.
4 O son soluğunu verince toprağa döner, 
O gün tasarıları da biter.
5 Ne mutlu yardımcısı Yakup’un Tanrısı olan insana, 
Umudu Tanrısı RAB’de olana! (1.Yuh. 1:3,7)
6 Yeri göğü, 
Denizi ve içindeki her şeyi yaratan, 
Sonsuza dek sadık kalan, (2.Timoteos 2:13)
7 Ezilenlerin hakkını alan, 
Açlara yiyecek sağlayan Odur. RAB tutsakları özgür kılar, (Matta 5:6)
8 Körlerin gözünü açar, 
İki büklüm olanları doğrultur, 
Doğruları sever.
9 RAB garipleri korur, 
Öksüze, dul kadına yardım eder, 
Kötülerin yolunuysa saptırır.
10 RAB Tanrın sonsuza dek, ey Siyon, 
Kuşaklar boyunca egemenlik sürecek. RAB'be övgüler sunun!

RAB’bi nasıl övebiliriz?
Ayet 1 Gönlümüzle/Canımızla (Dualar).
Ayet 2 Yaşam boyu (Hizmetlerimizle)
Ayet 2 Ezgilerle

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder