30 Ekim 2011 Pazar

CENNETİN KAPISINDA NE YAZIYOR?

GİRİLMEZ!!
Bazı işyerleri, eğlence yerleri ve klüplerde giriş kapısına bazı bildiriler, uyarılar asarlar.

Örneğin;
-Damsız girilmez,
-Dondurma ile girilmez,
-Köpek ile girilmez,
-Üye olmayan giremez.
-18 yaşından küçükler giremez,
-Askerler giremez... gibi...

Acaba cennetin kapısında ne yazıyor olabilir? Bu konuşmamda bu konuyu biraz incelemeye çalışacağım.

Cennetin kapısında sadece bir tek uyarı var, iki değil sadece bir uyarı var. Basit, yalın ve açık bir bildiri var.

“Yeniden Doğmalısın!”...

İnsanlar nedense kendiliklerinden birçok kriter üretiyorlar, daha çok “dindar” olmaya çalışıyorlar ve kendi doğrularına göre bir giriş bileti hazırlamaya çalışıyorlar. Ama Tanrı gereken şeyi bir kaç bin yıl önce açıkladı bile. Yeniden doğmalısın. Hepsi bu!

Şimdi okuyacağımız bölümde adı geçen Nikodim yukarıda bahsedilen ve kendi doğruları ile cennete gitmeye çalışan bir adamdı. Yuhanna 3:1-21.

1-2Yahudiler'in Nikodim adlı bir önderi vardı. Ferisiler'den olan bu adam bir gece İsa'ya gelerek, "Rabbî, senin Tanrı'dan gelmiş bir öğretmen olduğunu biliyoruz. Çünkü Tanrı kendisiyle olmadıkça kimse senin yaptığın bu mucizeleri yapamaz" dedi.
3 İsa ona şu karşılığı verdi: "Sana doğrusunu söyleyeyim, bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın Egemenliği'ni göremez."
4 Nikodim, "Yaşlanmış bir adam nasıl doğabilir? Annesinin rahmine ikinci kez girip doğabilir mi?" diye sordu.
5 İsa şöyle yanıt verdi: "Sana doğrusunu söyleyeyim, bir kimse sudan ve Ruh'tan doğmadıkça Tanrı'nın Egemenliği'ne giremez.
6 Bedenden doğan bedendir, Ruh'tan doğan ruhtur.
7 Sana, 'Yeniden doğmalısınız' dediğime şaşma.
8 Yel dilediği yerde eser; sesini işitirsin, ama nereden gelip nereye gittiğini bilemezsin. Ruh'tan doğan herkes böyledir."
9 Nikodim İsa'ya, "Bunlar nasıl olabilir?" diye sordu.
10 İsa ona şöyle yanıt verdi: "Sen İsrail'in öğretmeni olduğun halde bunları anlamıyor musun?
11 Sana doğrusunu söyleyeyim, biz bildiğimizi söylüyoruz, gördüğümüze tanıklık ediyoruz. Sizler ise bizim tanıklığımızı kabul etmiyorsunuz.
12 Sizlere yeryüzüyle ilgili şeyleri söylediğim zaman inanmazsanız, gökle ilgili şeyleri söylediğimde nasıl inanacaksınız?
13 Gökten inmiş olan İnsanoğlu'ndan başka hiç kimse göğe çıkmamıştır.
14 Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa, İnsanoğlu'nun da öylece yukarı kaldırılması gerekir.
15 Öyle ki, O'na iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun.
16 "Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu'nu verdi. Öyle ki, O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.
17 Tanrı, Oğlu'nu dünyayı yargılamak için göndermedi, dünya O'nun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi.
18 O'na iman eden yargılanmaz, iman etmeyen ise zaten yargılanmıştır. Çünkü Tanrı'nın biricik Oğlu'nun adına iman etmemiştir.
19 Yargı da şudur: Dünyaya ışık geldi, ama insanlar ışık yerine karanlığı sevdiler. Çünkü yaptıkları işler kötüydü.
20 Kötülük yapan herkes ışıktan nefret eder ve yaptıkları açığa çıkmasın diye ışığa yaklaşmaz.
21 Ama gerçeği uygulayan kişi yaptıklarını, Tanrı'ya dayanarak yaptığını göstermek için ışığa gelir."

NİKODİM KİMDİR?
-Cennete gidebilmek için yeteri kadar iyi olmaya çalışan,
-Görevlerini iyi bir şekilde yerine getiren,
-Yasa uzmanı, Kutsal Kitabı iyi bilen biriydi.

BİR ÖNDER
-Yuh 3:1 Bu adam bir önderdi. Yani büyük ihtimal Sanhedrin grubunun bir üyesiydi. Bu demek ki o dönemde en yüksek mahkemenin bir üyesiydi. Ayrıca bu şu anlama geliyor, Nikodim bu gruba katılabilecek kadar akıllı, dindar ve uygun yaştaydı.

BİR DİNDAR
-Aynı zamanda dindar bir kişiydi. Çünkü Ferisiydi.

BİR ZENGİN
Resmi kayıtlara göre Nikodim sadece dindar, saygın ve önder değil aynı zamanda da ülkenin en zenginlerinden birisiydi.

Ama bu kişi İsa Mesih’in yanında kendini çok küçük ve günahkâr bir adam gibi hissediyor olmalıydı.

Bu kişi her gün çok emek vererek Tanrı’yı hoşnut etmeye çalışıyor ve her akşam bir şey unutup unutmadığını kendi kendine soruyor olmalıdır. 

Ama eminim ki bir taraftan da uzaktan İsa Mesih’i ve onun yaptıklarını izliyordu.
Umutsuzlar, çaresizler, hastalar, günahkârlar İsa Mesih’e gidiyorlar iyileşmiş, umut dolu, esenlik ve coşku ile İsa’nın yanından ayrılıyorlardı. İşte fark bariz bir şekilde ortadaydı. Dinin, ferisilerin, sistemin veremediğini yapamadığını İsa Mesih yapıyordu.

Ve Nikodim sonunda alçakgönüllü bir şekilde İsa Mesih’i ziyaret edip onunla yüzleşmeye kara verdi. İçinde bulunduğu o sert dini kalıbın içinden sıyırılıp İsa’ya basitçe soru sormaya gitti.

-Nikodim İsa’ya kararlı, araştıran ve saygılı bir tutumla geldi. RABBİ dedi.
Bazılarımız İsa Mesih’e iman ederek yeniden doğdular. Bazılarımız Nikodim gibi bugün sorularına yanıt arıyorlar. Tanrı bugün hepimize sesleniyor. Tanrı’nın Egemenliğine yukarıdan/yeniden doğanlar girebilecekler.

-Eğer yeniden doğmuşsanız gökten doğmuşlar gibi yaşamalısınız. Yoksa bir süre sonra diri imanınız geleneksel bir hal almaya başlar. Göksel değerlerin ardından gitmeli, Ruh ile dolu bir yaşam sürmeliyiz. Bizlerin farklı olduğu diğer insanlarca bilinmelidir. Kutsal Ruh’u göremeyiz ama etkisini hissederiz. O etki aslında aracılığımızla da gösterilmektedir.

Eğer bir Türk Alman olmak istersek olabilir miyiz?
Almanlar gibi giyinse, onlar gibi Almanca konuşsa, Alman yemekleri yese, onların esprilerini öğrense acaba o kişi bir Alman olabilir mi?

OLAMAYIZ! Sadece Alman bir anne ve babadan doğan kişi tam Alman olur. Birisi bir Hıristiyan gibi giyinse, kiliselere gitse, Hıristiyanlarla ezgiler söylerse Hıristiyan olabilir mi? Hayır! Gökten doğmadıkça olamaz.

-Bugün yeniden doğmak için bir şans var. Alçakgönüllü bir şekilde günahlarınızı İsa Mesih’e itiraf edip, hayatınızı O’nun yönetmesine izin verirseniz kurtulursunuz.
Hangi sosyal sınıftan geldiğiniz, yaşınız, ekonomik durumunuz, eğitim seviyeniz, önceden ne kadar günahkar olduğunuz hiç önemli değil. YENİDEN DOĞMALI ve İSA MESİH ile yepyeni bir başlangıç yapmalısınız.    

İsa Mesih harika bir öğretmendir. Herhangi bir sorunuz varsa bugün O’na gelip sorabilirsiniz. O bizi karanlıktan, bilinmeyenden aydınlığa çıkartır. 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder