6 Kasım 2011 Pazar

DÜNYA ve TANRIEn önemli yaşam amacınız nedir?
Ne için her şeyimizi feda etmeye hazırsınız? Eskiden söylediğimiz bir ilahi var, (108 numara) “Sana veririm, her şeyimi Yüce Rab’bim sana veririm” Bu ezgiyi söylesek acaba yüreğinizden geçenler ne olurdu?

Tanrı’nın bizler için bir planı var. Ve bu planları kendi yüceliği için kullanmak istiyor. Yani temel değerlerimizi ve bu değerlere karşı olan unsurları bilmek bize çok yardım eder, hayatımıza yön verir.

Kutsal Kitap’ta Demas isimli bir kişi var. Bu kişi dünyayı çok sevdi. (2.Timoteos 4:10)

SORU: Dünyanın tadını mı çıkartmak istiyoruz, yoksa Tanrı’yı mı sevmek istiyoruz.
Tanrı ve Dünya arasında seçim yapmak hiç kolay değildir.
Dünyasal şeyleri çok net bir şekilde görürü, duyarız, tadarız, hissederiz, dokunuruz….
Ama Tanrı’yı somut şekilde görüp dokunamıyoruz. Sanki Dünya daha gerçekmiş gibi geliyor. Her bir insanoğlu Dünya sevgisiyle doludur ve ayartılmaya hazırdır.

Romamlılar 8:5
“Benliğe uyanlar benlikle ilgili, Ruh'a uyanlarsa Ruh'la ilgili işleri düşünürler.”
Romamlılar  8:8-11
“Benliğin denetiminde olanlar Tanrı'yı hoşnut edemezler.
9 Ne var ki, Tanrı'nın Ruhu içinizde yaşıyorsa, benliğin değil, Ruh'un denetimindesiniz. Ama içinde Mesih'in Ruhu olmayan kişi Mesih'in değildir.
10 Eğer Mesih içinizdeyse, bedeniniz günah yüzünden ölü olmakla birlikte, aklanmış olduğunuz için ruhunuz diridir.
11 Mesih İsa'yı ölümden dirilten Tanrı'nın Ruhu içinizde yaşıyorsa, Mesih'i ölümden dirilten Tanrı, içinizde yaşayan Ruhu'yla ölümlü bedenlerinize de yaşam verecektir.
İbraniler 11:24-26
Musa büyüyünce iman sayesinde firavunun kızının oğlu olarak tanınmayı reddetti.
25 Bir süre için günahın sefasını sürmektense, Tanrı'nın halkıyla birlikte baskı görmeyi yeğledi.
26 Mesih uğruna aşağılanmayı Mısır hazinelerinden daha büyük zenginlik saydı. Çünkü alacağı ödülü düşünüyordu.
Matta 6:33
Siz öncelikle O'nun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin, o zaman size bütün bunlar da verilecektir.

NEDEN DÜNYA’YI SEVMEMELİYİZ?
1.Yuhanna 2:15-17
Ayet 15
DÜNYA SEVGİSİ
TANRI SEVGİSİ
Ayet 16
Dünyadan gelir
Tanrı’dan gelir
Ayet 17
Dünya geçer
İtaa eden sonsuza dek kalır
İMANLININ 3 DÜŞMANI
Problem
Çözüm
Dünya 1.Yuhanna 2:15-17
Kaçmak,  1.Timoteos 6:11, 2.Tim 2:22
Benlik Romamlılar 7:18-24
İnkar Etmek, Romalılar 6:12-13, 8:23
Şeytan 1.Petrus 5:8
Direnmek, 1.Petrus 5:9

TANRI’NIN SEVMEMİZİ İSTEMEDİĞİ BİR ŞEY-DÜNYA!

1.Yuhanna 2:15-17
“Dünyayı da dünyaya ait şeyleri de sevmeyin. Dünyayı sevenin Baba'ya sevgisi yoktur.
Çünkü dünyaya ait olan her şey -benliğin tutkuları, gözün tutkuları, maddi yaşamın verdiği gurur- Baba'dan değil, dünyadandır.
Dünya da dünyasal tutkular da geçer, ama Tanrı'nın isteğini yerine getiren sonsuza dek yaşar.”

1-Dünyanın kurtuluşu

a) Tanrı’nın Dünya’yı kurtarma tasarısı
1.Yuhanna 2:2
“O günahlarımızı, yalnız bizim günahlarımızı değil, bütün dünyanın günahlarını da bağışlatan kurbandır.”

1.Petrus 3:13
“Ama biz Tanrı'nın vaadi uyarınca doğruluğun barınacağı yeni gökleri, yeni yeryüzünü bekliyoruz.”

b)Ama Dünya kurtulmakistemiyor.

c) Bazıları da Tanrı’yı tanıdığını ve kilise ile ilişkide olduğunu iddia ediyor.

*1.Yuhanna 1:6
“O'nunla paydaşlığımız var deyip de karanlıkta yürürsek, yalan söylemiş, gerçeğe uymamış oluruz.”

*1.Yuhanna 2:4
"O'nu tanıyorum" deyip de buyruklarını yerine getirmeyen yalancıdır, kendisinde gerçek yoktur.”

*1.Yuhanna 2:9
“Işıkta olduğunu söyleyip de kardeşinden nefret eden hâlâ karanlıktadır.”

2-Dünya ve Tanrı isteği arasında bir çatışma vardır.

a) Dünyanın farklı bir hükümdarı vardır.
1.Yuhanna 5:19
“Biliyoruz ki, biz Tanrı'danız, bütün dünya ise kötü olanın denetimindedir.”

Yuhanna 14:30
“Artık sizinle uzun uzun konuşmayacağım. Çünkü bu dünyanın egemeni geliyor. Onun benim üzerimde hiçbir yetkisi yoktur.”

b) Dünyanın bambaşka bir dili vardır.
1.Yuhanna 4:5
“Sahte peygamberler dünyadandır. Bu nedenle söyledikleri sözler de dünyadandır ve dünya onları dinler.”

c) Dünya, varoluşa farklı bir perspektiften bakar.
 1.Yuhanna 2:15
“Dünyayı da dünyaya ait şeyleri de sevmeyin. Dünyayı sevenin Baba'ya sevgisi yoktur.”

Yakup 4:4
“Ey vefasızlar, dünyayla dostluğun Tanrı'ya düşmanlık olduğunu bilmiyor musunuz? Dünyayla dost olmak isteyen, kendini Tanrı'ya düşman eder.”

3-Dünyasallık ile Tanrı arasında bir çatışma vardır.
a) Herkes Tanrı’yı sevmek istemiyor.

Yuhanna 3:16-19
"Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu'nu verdi. Öyle ki, O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.
Tanrı, Oğlu'nu dünyayı yargılamak için göndermedi, dünya O'nun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi.
O'na iman eden yargılanmaz, iman etmeyen ise zaten yargılanmıştır. Çünkü Tanrı'nın biricik Oğlu'nun adına iman etmemiştir.
Yargı da şudur: Dünyaya ışık geldi, ama insanlar ışık yerine karanlığı sevdiler. Çünkü yaptıkları işler kötüydü.

b) Dünya bizim ilk göz ağrımız, sevdiğimiz. Herkes dünyayı sevme konusunda denenir!

c) İnsanlar benliğin tutkuları, gözün tutkuları, maddi yaşamın verdiği gururu severler.

1.Yuhanna 2:16
Çünkü dünyaya ait olan her şey -benliğin tutkuları, gözün tutkuları, maddi yaşamın verdiği gurur- Baba'dan değil, dünyadandır.

4-Tanrı’nın sevgisi bizim temelimiz ve motivasyonumuzdur.

a) Bizler sevilenleriz! Ne kadar harika bir haber!
1.Yuhanna 3:1
Bakın, Baba bizi o kadar çok seviyor ki, bize "Tanrı'nın çocukları" deniyor! Gerçekten de öyleyiz. Dünya Baba'yı tanımadığı için bizi de tanımıyor.

b) Tanrı’nın sevgisi bizi dünyayla çatışmaya sokar.
1.Yuhanna 3:13
“Kardeşler, dünya sizden nefret ederse şaşmayın.”

Yuhanna 14:14-17
“Ben onlara senin sözünü ilettim, dünya ise onlardan nefret etti. Çünkü ben dünyadan olmadığım gibi, onlar da dünyadan değiller.
Onları dünyadan uzaklaştırmanı değil, kötü olandan korumanı istiyorum.
Ben dünyadan olmadığım gibi, onlar da dünyadan değiller.
Onları gerçekle kutsal kıl. Senin sözün gerçektir.”


c) Tanrı sevgisi bizi dünyasal şeyleri Tanrı’sal amaç için kullanmaya teşvik etmelidir.

1.Korintliler 7:31
Kardeşler, şunu demek istiyorum: Zaman daralmıştır. Bundan böyle, karısı olanlar karıları yokmuş gibi, yas tutanlar yas tutmuyormuş gibi, sevinenler sevinmiyormuş gibi, mal alanlar malları yokmuş gibi, dünyadan yararlananlar alabildiğine yararlanmıyormuş gibi olsun. Çünkü dünyanın şimdiki hali geçicidir.

1.Yuhanna 3:17
“Dünya malına sahip olup da kardeşini ihtiyaç içinde gördüğü halde ondan şefkatini esirgeyen kişide Tanrı'nın sevgisi olabilir mi?”

Yakup 1:27
“Baba Tanrı'nın gözünde temiz ve kusursuz dindarlık, kişinin sıkıntı çeken öksüzler ve dullarla ilgilenmesi ve kendini dünyanın lekelemesinden korumasıdır.”

Luka 12:30-32
Dünya ulusları hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa Babanız, bunlara gereksinmeniz olduğunu bilir.
Siz O'nun egemenliğinin ardından gidin, o zaman size bunlar da verilecektir.
"Korkma, ey küçük sürü! Çünkü Babanız, egemenliği size vermeyi uygun gördü.

d) İsa Mesih’e olan imanla Dünya’yı yenebiliriz!

1.Yuhanna 5:5
“İsa'nın Tanrı Oğlu olduğuna iman edenden başka dünyayı yenen kim?”

1.Yuhanna 4:4
“Yavrularım, siz Tanrı'dansınız ve sahte peygamberleri yendiniz. Çünkü sizde olan, dünyadakinden üstündür.”

5-Bu çalışmadan ne sonuç çıkartılır?
-Tanrı’ya itaat etmek.
-Kardeşlerini sev.
-Dünya’yı değil Tanrı’yı sev!
-Tanrı’nın sevgisi bize sonsuz bereket ve iyilik sağlar.

1.Yuhanna 5:4
“Çünkü Tanrı'dan doğmuş olan herkes dünyayı yener. Bize dünyaya karşı zafer kazandıran imanımızdır.”Matta 25:34
"O zaman Kral, sağındaki kişilere, 'Sizler, Babam'ın kutsadıkları, gelin!' diyecek. 'Dünya kurulduğundan beri sizin için hazırlanmış olan egemenliği miras alın!”

Yuhanna 12:25-26
Canını seven onu yitirir. Ama bu dünyada canını gözden çıkaran onu sonsuz yaşam için koruyacaktır.
Bana hizmet etmek isteyen, ardımdan gelsin. Ben neredeysem bana hizmet eden de orada olacak. Baba, bana hizmet edeni onurlandıracaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder