6 Aralık 2011 Salı

İMAN ve KAYGILAR


OKUMALAR:
Mezmurlar 37:3-7
Sen RAB'be güven, iyilik yap, Ülkede otur, sadakatle çalış.
4 RAB'den zevk al, O senin içindeki istekleri yerine getirecektir.
5 Her şeyi RAB'be bırak, O'na güven, O gerekeni yapar.
6 O senin doğruluğunu ışık gibi, Hakkını öğle güneşi gibi Aydınlığa çıkarır.
7 RAB'bin önünde sakin dur, sabırla bekle; Kızıp üzülme işi yolunda olanlara, Kötü amaçlarına kavuşanlara.

2.Korintliler 5:7
"Gözle görülene değil, imana dayanarak yaşarız". 
En son ne zaman ve ne için kaygı duydunuz? Ya da bu günlerde sizi kaygılandıran bir konu var mı? Biz hayatımız boyunca hem kaygıyı hem de imanı deneyim ederiz.  

KAYGI: Genelde kontrolümüz dışında olan ve sonucunda ne olacağını çok tahmin edemediğimiz ya da istenmeyen durumların ortaya çıkacağı endişesidir.
Kısacası bizi kaygılandıracak milyonlarca konu olması muhtemeldir. İman ise geleceğe ümitle bakmamızı sağlar.
İMAN: hayatımızı ve durumları Tanrı’nın eline bırakma eylemidir.
İMAN ve KAYGI asla birlikte olamaz.
Her ne zaman yönetimi, kontrolü Tanrı’nı verirsek, O’na tam olarak güvenirsek kaygı ve endişeden özgür olabiliriz. Yalnız Tanrı’ya en iyiye ulaşma arzusundan vazgeçerek, öğütler vermemek önemli bir ayrıntıdır.  
I-KAYGIYLA DOLU OLDUĞUMUZDA İMANIMIZ OLMAZ, İMANLA DOLUYSAK KAYGI ÇEKMEYİZ
1-İman, durumları görmeden harekete geçmektir. (Arkan dönük sandalyeye oturma eylemi)
   -İman işaret ve duygulara bakmaz. (Durumlar çok kötü görünebilir.)
   -İman basitçe Tanrı’ya güvenmektir, çünkü O Tanrı’dır.
   -İman; bir adımdır. İsa….BANA GEL…dedi. (Matta 14:29)
   -İman bir el uzatmadır. Elimizi İsa Mesih’e uzatırız. (Teslim olmak)
   -İman görünmeyen şeyleri görmektir. (Duvar arkasında ne var)
   -İman, itaat sonucu Tanrı’nın sesini duymaktır.


2-İman yolu, sürekli sıradan yaptığımız şeylerin yolu değildir.   
  -İman: kendimiz için yapamadığımız şeyleri Tanrı’nın bizim için yapacağına güvenmektir.
  -İman kendi gücümüzle çırpınmaktan vazgeçip, Tanrı’da dinlenmektir.   


3-İMAN her konuda TANRI’YA bakmaktır. (Hastalıklar, ekonomi, iş, ilişkiler, gelecek…)
  -İman Tanrı Sözü’ne güvenmektir. Sorgulamak ve açıklama beklemek gerekmez.
  -İnançsızlık, Tanrı’nın çalışmasını beklemez kendi yollarını hazırlar.
  -İnançsızlık Tanrı’dan bir şey dilemez ve O’ndan bir şey kabul etmez.


4-İman zafer kazandırır.
  -İman kuşku duymadan istemektir.
  *Markos 11:23
    Size doğrusunu söyleyeyim, kim şu dağa, 'Kalk, denize atıl!' der ve yüreğinde kuşku duymadan     
   dediğinin olacağına inanırsa, dileği yerine gelecektir.
  *Markos 9:23
    İsa ona, "Elimden gelirse mi? İman eden biri için her şey mümkün!" dedi.
   -İman: bekler, Tanrı’ya güvenir ve bahaneler bulmaz.


5-İMAN Tanrı’yı onurlandırmanın yoludur.
   -İman Tanrı ile işbirliği yaptığımız bir durumdur.
   -Tanrı, sadece kendisine güvenmemizi ister.
    Yeşeya 12:2 “Tanrı kurtuluşumuzdur. O'na güvenecek, yılmayacağız. Çünkü RAB gücümüz ve
    ezgimizdir. O kurtardı bizi”.

II-KAYGILAR ZİHNİMİZİ, CANIMIZI, RUHUMUZU ve BEDENİMİZİ YOK EDEBİLİR.
1-Bedenimizin Tanrı’nın tapınağı olduğunu unutmayalım.
  -Kutsal Ruh’un tapınağına zarar vermek günahtır.
  -Kaygı uzun vadede zihni ve bedeni tüketir. (Akıl ve ruh sağlığı, bedensel sorunlar)
  -Kaygı hiçbir problemi çözmez, hiçbir durumu düzeltmez ve yanlış sonuçlar doğurur.
   Matta 6:27 “Hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir?”
   Mezmur 35:7 Her şeyi RAB'be bırak, O'na güven, O gerekeni yapar.
  Yakup 4:2-3 “Bir şey arzu ediyor, elde edemeyince adam öldürüyorsunuz. Kıskanıyorsunuz, isteğinize 
  erişemeyince çekişip kavga ediyorsunuz. Elde edemiyorsunuz, çünkü Tanrı'dan dilemiyorsunuz.3 
  Dilediğiniz zaman da dileğinize kavuşamıyorsunuz. Çünkü kötü amaçla, tutkularınız uğruna 
  kullanmak için diliyorsunuz”.
  Matta 7:11 Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız, 
  göklerdeki Babanız'ın, kendisinden dileyenlere güzel armağanlar vereceği çok daha kesin değil mi?”


2-İsa Mesih bize doğa aracılığı ile harika bir teşvik verir.
   Matta 6:28-31
“Giyecek konusunda neden kaygılanıyorsunuz? Kır zambaklarının nasıl büyüdüğüne bakın! Ne   
  çalışırlar, ne de iplik eğirirler.29 Ama size şunu söyleyeyim, bütün görkemine karşın Süleyman bile   
  bunlardan biri gibi giyinmiş değildi.30 Bugün var olup yarın ocağa atılacak olan kır otunu böyle    
 giydiren Tanrı'nın sizi de giydireceği çok daha kesin değil mi, ey kıt imanlılar? 31 "Öyleyse, 'Ne 
 yiyeceğiz?' 'Ne içeceğiz?' ya da 'Ne giyeceğiz?' diyerek kaygılanmayın.”
 Matta 10:29-31
İki serçe bir meteliğe satılmıyor mu? Ama Babanız'ın izni olmadan bunlardan bir teki bile yere düşmez. 30 Size gelince, başınızdaki bütün saçlar bile sayılıdır. 31 Onun için korkmayın, siz birçok serçeden daha değerlisiniz.
               
3-Tanrı sizce kendi benzeyişinde yarattığı biz çocuklarına bakmaya muktedir midir?
  -EVET ve AMİN!


4-Biz bazı zamanlar O’ndan gelen kurtuluşa kavuşacağımıza iman ediyoruz ama günlük konularda güvenmiyoruz.


5-Eğer günlük ihtiyaçlar konusunda Tanrı’ya güvenemiyorsak sonsuz yaşam ile ilgili konularda O’na nasıl güvenebiliriz?   

III. KAYGI ÇEKEN BİR İMANLI TANRI’YI HOŞNUT ETMEZ
1-Tanrısız bir yaşam Tanrısal değerlerden çok dünyevi ihtiyaçlar peşinden koşar.
2-Kaygı ve endişeli bir imanlının tavrı Göksel Krallığa yakışmaz.
3- Kaygı dolu yaşam Tanrı’yı tanımayanların tavrıdır.
*1.Petrus 5:6-7
 Uygun zamanda sizi yüceltmesi için, Tanrı'nın kudretli eli altında kendinizi alçaltın.7 Bütün kaygılarınızı O'na yükleyin, çünkü O sizi kayırır.
İbraniler 13:5
Yaşayışınız para sevgisinden uzak olsun. Sahip olduklarınızla yetinin. Çünkü Tanrı şöyle dedi: "Seni asla terk etmeyeceğim, Seni asla yüzüstü bırakmayacağım."
SONUÇ
-Şunu birlikte düşünelim. Tüm Dünyayı yaratan ve kurtuluşumuz için biricik oğlu İsa Mesih’i Dünya’ya gönderen Tanrı ihtiyaçlarımızı karşılamaz mı?
-Göksel yerlerde bize bir konut hazırlayan Tanrı bu Dünya’da bizimle ilgilenmez mi?
-Şunu iyi bilmeliyiz. Eğer imanımız varsa kaygı çekmeyeceğiz. Eğer kaygı varsa iman olmayacaktır. Hangisini seçeceğiz?
KAYILARIMIZI TANRI’YA VERELİM!

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder