28 Aralık 2010 Salı

BEN NİÇİN DOĞDUM? YAŞAM AMACIM NEDİR? YAŞANTIM BU DÜNYAYA BİR ŞEYLER KATIYOR MU?

Gerçekten de niçin yaratıldığımızı biliyor muyuz? Aslında bu soru hiç de yeni bir soru değildir. Yüz yıllardır hatta bin yıllardır insanoğlu sık sık bu soruyu evirip çevirip kendisine sormuştur. İyi tanıdığımız Yeremya Peygamber de aynı soruyu 2000 yıl kadar önce sormuştur

Yeremya 20:18
“Neden ana rahminden çıktım?
Dert, üzüntü görmek, ömrümü utanç içinde geçirmek için mi?”

Büyük ihtimalle sizler de kendinize bu soruyu kimi zamanlar sorduğunuz olmuştur.
Acaba sadece problemlerle mücadele etmek için mi doğdum?
Acaba stres, kalp ağrısı ve baş ağrısı ile mi hayatım devam edecek?
Acaba hayatın gerçek anlamı nedir?

BİR PROFESÖR'ÜN ARAŞTIRMASI!
Bir üniversitede felsefe profesörü olan Dr. Hugh Moorehead bir gün dönemin en entelektüel 250 düşünürüne şu basit soruyu yöneltti. “Acaba hayatın anlamı nedir?” dedi. Ve yanıtları yayınladı. Bazıları bazı sebepler yazdılar, bazıları tahminlerde bulundular, bazıları da bu konuda daha derin düşüneceklerini bildirdiler. Bazıları ise “Dr. Moorehead eğer bu soruya bir cevabınız varsa biz de öğrenmeyi çok isteriz” dediler. Bazıları ise çok karamsar bir şekilde yanıtladılar. “Isaac Asimov şöyle dedi “Şimdiye kadar görebildiğim kadarıyla hiçbir amaç yok” dedi. Amaçsız bir hayat çok anlamlı olmayacaktır.
Bazıları ise mistik cevaplar bulmaya çalıştılar ve “kendine bak”, “kendine odaklan, anlam sende saklı” demeye başladılar. Birçok değişik görüşler çıktı. Birisi “Ben sadece hayatta kalma amacına sahibim” dedi. Hedonistler ye, iç, eğlen. Yarın son günün olabilir demeye başladılar. Materyalistler ise “Yaşam amacım kazanmaktır” derler. Değerin sahip olduklarınla ilgilidir derler. Dost kitap evine gidip birkaç kitap alarak yaşam amacı oluşturabilirsiniz. Ya da Greenpeace üye olup dünyayı kurtarabilirsiniz..
Amaç oluştur, rüyalarını keşfet, onun için yaşa, başarılı ol, asla pes etme… Fakat bunların hiçbiri ana sorumuzun cevabı değildir. “Hayatımın anlamı nedir?” Çünkü amaç bizim kişisel gücümüz ve hedeflerimizden çok ama çok büyüktür, o amaç bizim kişisel sevinç ve esenliğimizden çok çok büyüktür.
Tanrı tarafından yaratıldınız. Tanrı tarafından ve Tanrı için yaratıldınız. Dünyaya O’nun amacı için yerleştirildiniz ve bu gerçeği anlayana kadar da bu hayat size çok anlamlı gelmeyecektir.
Peki cevap nedir???Neden yaşıyoruz? Neden bu gezegende, şu anda, 2010 yılında yaşıyoruz? Şu ayete bakalım Süleymanın Özdeyişleri 16:4 “RAB her şeyi amacına uygun yapar”. “Kendi amacına”uygun yapar. Tanrı hiçbir şeyi amaçsızca yapmadı. Tanrı’nın bizler için amaçlarına birlikte bakalım.
Efesliler 1:4 “O kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih`te seçti”. Ne harika bir mesaj! Tanrı sizi sevmek için yarattı.


1-Tanrı tarafından sevilmek üzere yaratıldım.
Bu sizin dünyada yaşamaca amacınızın en önemli sebeplerinden birisidir. Tanrı sevgidir! Tanrı’nın ne bana ne de sizlere aslında ihtiyacı yoktur. Sadece bizi sevdiği için yarattı. O’nun yalnızlığını doldurmak değildi amaç. SEVGİYDİ!

Soruyu söyle soralım. Acaba yaşamam önemli mi?
Yeşeya 49:4a “Ama ben, “Boşuna emek verdim” dedim, “Gücümü boş yere, bir hiç için tükettim.”
Yeşeya zayıf ve düşkünken bu sözleri yükseltti. Ama bir kişi sürekli hayatıyla ilgili böyle düşünüyorsa gerçekten durumu değerlendirmek gerekir.

TANRISAL “ŞEYLER”

Bazı şeyler sır gibidir. Çevrenize bakın, elma çekirdeğinden çıkan elmayı düşünün, meyve ağaçlarının neden bazı mevsimlerde ürün verip bazı mevsimlerde vermediğini, tırtılın nasıl kelebek olduğunu, ya da 9 ay kadar anne karnında gelişip doğan bebeği düşünün. Bunlar Tanrısal işler… Belki bazılarınız botaniği ya da biyolojiyi açıklayabilir ama yaşamın kendisini kim açıklayabilir? Evren hakkında ne düşünüyorsunuz? Milyarlarca ışık yılı mesafeler ve yıldızlar…Ya da boş bir mezar!!!!! Boş bir mezar da Tanrısal bir şeydir.
Mezar boştu çünkü İsa Mesih zafer kazandı, Mezar boştu çünkü Tanrı Mesih’inin yaşamasını istedi, Mezar boştu çünkü Tanrı’nın İsa M. İçin bir planı vardı. Bizler de biliyoruz ki tekrar ölmemek üzere öleceğiz ve bir gün dirileceğiz. Biz yani İsa Mesih’e iman edenler bir anlamda asla ölmeyeceğiz. Biz asla ölmeyeceğiz, hayatımız önemlidir, diyelim. Yaşam amacımız sonsuzdur!!!
Mezmur 139:16b “Bana ayrılan günlerin hiçbiri gelmeden, Hepsi senin kitabına yazılmıştı”.
Mezmur 33:11 “Ama RAB`bin planları sonsuza dek sürer, Yüreğindeki tasarılar kuşaklar boyunca değişmez”.

Tanrı bizler için uzun vadeli planlara sahiptir. İnanılması gereken harika bir gerçektir. Sadece bu dünyadaki değil gelecek yaşamı da kapsayan planlar…Yani planlar sizin ölümünüzle sona ermeyecektir…Haleluya!!!
II.Korintliler 5:1 “Biliyoruz ki, barındığımız bu dünyasal çadır yıkılırsa, göklerde Tanrı`nın bize sağladığı bir konut -elle yapılmamış, sonsuza dek kalacak bir evimiz- vardır”.
Özdeyişler 9:6 “Saflığı bırakın da yaşayın, Aklın yolunu izleyin (Hayatın anlamının yolunu izleyin).”
Yaşamın önemlidir, çünkü sonsuzluk için yaratıldın.
Özdeyişler 9:10 “RAB korkusudur bilgeliğin temeli. Akıl Kutsal Olan`ı tanımaktır.”
Amacımı bulmak Tanrı’yı daha çok tanımakla mümkündür.
Efesliler 1:11-12 “Her şeyi kendi isteği doğrultusunda düzenleyen Tanrı`nın amacı uyarınca önceden belirlenip Mesih`te seçildik. Öyle ki, Mesih`e ilk umut bağlayan bizler, O`nun yüceliğinin övülmesi için yaşayalım.”.
Koloseliler 1:16” Nitekim yerde ve gökte, görünen ve görünmeyen her şey -tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar- O`nda yaratıldı. Her şey O`nun aracılığıyla ve O`nun için yaratıldı.”

Tanrı’yı daha çok tanıdıkça O’nun yollarını ve kendi yaşam amacınızı daha çok anlayacaksınız.

Yeremya 17:7-8 “Ne mutlu RAB`be güvenen insana, Güveni yalnız RAB olana! Böylesi su kıyılarına dikilmiş ağaca benzer, Köklerini akarsulara salar. Sıcak gelince korkmaz, Yaprakları hep yeşildir. Kuraklık yılında kaygılanmaz, Meyve vermekten geri durmaz.”

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder