28 Aralık 2010 Salı

KALP SAĞLIĞINIZ NASIL? -1-Ülkemizde aşağı yukarı günde 600 kişi kalp krizinden yaşamını yitirmektedir. Tanrı insanlara tıp alanında özellikle kalp durumunun tespiti ve tedavisi konusunda muazzam bir olanak ve anlayış vermiştir. Özellikle bu konuda arkadaşım ve kilise kardeşim Necmi’yi sık sık hatırlıyorum. Kardeşimizin kalbi değişmişti. Hiç de kolay olmayan ve yüksek riskli tedaviden geçmişti.

Tıp
Doktorlar bir insanın kalbini durdurup sonra tekrar çalıştırabiliyorlar. İnsan düşününce şaşırıyor gerçekten. Örneğin insanın bacağından bir damar alıyorlar, kalbi durduruyorlar damarı değiştirip tekrar çalıştırıyorlar… Birkaç gün sonra hasta taburcu olup hayatına devam ediyor.
Kutsal Kitap’ta
Kalp/yürek kelimesi Kutsal kitapta da yüzlerce kez geçer. Kutsal Kitap’ın İbranice çevirisinde sadece Eski Ahit kısmında kalp sözünün eş anlamlısı 840 defa geçer. Yani Tanrı kalbimizle yakından ilgileniyor.

Kalp nedir?
Bazen kalp sadece kan pompalayan organ olarak tanımlanır. Çoğu zaman da duygularımızın merkezinde duran organ olur. Bazen de kişiliğimizi, iç varlığımızı ifade etmek için kullanırız. Fakat bir şey kesindir; eğer yürek sağlığımız iyiyse, biz şefkatli, teşvik edici, işbirlikçi ve sevgi dolu oluruz. Eğer yürek durumumuz ruhsal olarak fakirse şefkatsiz, teşvik kırıcı, ayrılıkçı ve sevgisiz olabiliriz.

4 Kalp şekli:

I.SERT BİR YÜREK. Efesliler 4:17-19
A) Üç anahtar kelime
1)Karanlık-Karanlıkla sarılmış bir yürek. (Genellikle isteyerek).
2)Yabancılaşma/körleşme-Nasırlaşmak, sertleşmek.
3)Hissizleşmek, Duyarsızlaşmak-Nasırlaşmak.

B) Artık Kutsal Ruh’un uyarılarını hissedemez oluruz.
1) İmanlı kişi için bu bir hastalıktır.
2) Kayıp insanlar için ise bir tutsaklıktır. Birçok insan tanıdım. Kendilerinin kayıp olduklarını biliyorlar ama müjdeyi duysalar bile Kutsal Ruh’u hissetmiyorlar.

C) SERT bir kalbin belirtileri nedir?
1) Tanrı sözünden vaaz ve öğretişleri reddeder.
2) Merhametsizlik. Örnek verecek olursak Eriha’ya giderken, dövülüp soyulan adama yardım etmeyen din adamı (Kahin) ve Levili gibi davranır.
3) Kendi isteğini yapmayan kişilerle işbirliği yapmaz. Ferisilerin Mesih’e karşı olan tutumları gibi.

II.ÇÜRÜK YÜREK. MATTA 23:27-28
A)İsa Ferisilerle konuşuyordu. Onlar kendi mükemmel yaşayışlarından gelen gururla dolup taşıyorlardı (Kendi gözlerinde).
B)İsa onlara; dışarıdan beyaz ve harika görünüyorsunuz, içiniz ise çürümüş ve kipkirli diyordu. (İsrail’de mezarlar “yamaçları” temsil ederdi).
C) 1.Sam. 16:7 iki şey öğretir.
1)İnsanlar sadece bir çoban gördüler ama Tanrı bir kral gördü. Tanrı bizim potansiyelimizi bilir.
2)İnsanlar bir kişiyi super ruhsal olarak görebilir ama Tanrı onun içindeki her türlü kirliliği görebilir.

III.YAVAŞ ÇALIŞAN BİR YÜREK LUKA 24:13-26
A)Burada bahsi geçen iki adam ne günahkar, ne şeytani, ne çürük nede sertler. Onlar sadece kendi dertlerine, konularına gömülmüş ve birçok gerçeğin farkında değiller.
1)Onlar hayal kırıklığı içindeler ve teşvikleri kırılmış.
2)İsa hakkında her şeyi biliyorlardı.
3)İsa’nın bir kral olması ve kendi beklentilerine cevap vermesini bekliyorlardı.
B)Mezarda olan harika şeyler hakkında konuşuyorlardı ama hala olanların vermiş olduğu şaşkınlıktan kurtulamamışlardı.
C) Kalbimiz şunlar olduğunda yavaş çalışır:
1) Meşguliyet/telaş---Dünyasal hatta kimi zaman Tanrısal işlerle aşırı uğraştığımızda.
2) Tanrı’nın yapmasını beklediğimiz ama olmayan konularda yaşanan hayal kırıklıkları.
IV.ATEŞLİ BİR YÜREK LUKA 24:27-35
A) İsa ile söz aracılığı ile iletişime geçildiğinde.
B) İsa ile topluluk/paydaşlık aracılığı ile iletişime geçildiğinde
C) İsa’nın neler yaptığını başkalarına anlattığımızda
Unutmayın Tanrı yüreğimizle çok derinden ilgileniyor. Bizim de yüreğimize gereken özeni göstermemiz gerekiyor. Nasıl ki fiziksel olarak kalp yaşam için bir motor görevi görüyorsa ruhsal olarak da bize hız ve güç veren unsurdur. Ağız yürekten taşanı söyler ve yürek çürümeye meyillidir. Gereken özeni göstermezsek canlandırmak, onarmak zaman alır.
Rab sizi bereketlesin. Sağlıklı günler dilerim !

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder