28 Aralık 2010 Salı

KALP SAĞLIĞI -2-

KALP HAKKINDA BİLGİ

Yeryüzünün en mükemmel yapıya sahip pompası, şu anda sol göğsünüzün hemen altında çalışmaktadır. Kalp, akıl almaz tasarımı ve durmak bilmeyen atışlarıyla, 1 gün içinde vücudumuzdaki bütün kanın 1000 tam devir yapmasını sağlar.
Vücudunuzdaki durmak bilmeyen pompa günde 24 saat hiç durmadan çalışır. Bu pompanın vücudunuzun ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için kendi elektrik sistemini kullanarak çalışmaya başlaması ve 1 saatlik sürede orta büyüklükteki bir arabayı, yerden yaklaşık 1 m. yüksekliğe kaldırabilecek kadar enerji üretmesi gerekmektedir. İşte bu sıradışı pompa kalbinizdir. Kalp dış görünüş olarak aşağı-yukarı yumruğunuz büyüklüğünde, etten yapılmış bir pompadır. Ancak kapasitesi düşünüldüğünde, dünyadaki en güçlü, en uzun ömürlü ve en verimli iş makinesi olduğu anlaşılacaktır. Bu nitelendirmenin çok fazla nedeni vardır. Öncelikle kalbin çalışırken kullandığı güç muazzamdır. Bu güç sayesinde kalp, kanı 3 metre kadar yukarı sıçratabilir. Kalbin kapasitesini şöyle bir örnekle daha da netleştirebiliriz. Kalp, bir saatlik zaman zarfında, orta boy bir arabayı yerden yaklaşık bir metre yukarı kaldırmaya yetecek kadar enerji meydana getirebilir.

Ancak kalbin en önemli özelliği durmak bilmeksizin çalışabilmesidir. Kalp dakikada 70 kere ve her yıl yaklaşık 37 milyon kereden fazla hareket eden bir kastır. Bir insanın ortalama hayatı boyunca ise yaklaşık 2.5 milyar vuruş yapar ve yaklaşık 300 milyon litre kan pompalar. Bu da 10 bin adet petrol tankerini dolduracak sıvı miktarına eşittir. Kalp, uyuduğunuz zaman bile saatte yaklaşık 340 litre kan pompalar. Bir başka deyişle kalbimiz bir arabanın yakıt deposunu saatte 9 kere doldurur. Bedensel hareketler sırasında, örneğin koşarken, temposunu daha da artırır ve saatte yaklaşık 2 bin 270 litre kan pompalar.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Kalbimiz 200-300 gr arası ve yaklaşık 10 cm’lık bir kas yumağı olmasına rağmen görevi ciddidir. Aynı zamanda hem Tanrı hem de bizim için çok önemlidir. Bu sebeple kalbimize iyi bakmakla yükümlüyüz. Temiz tutmalı ve onu korumalıyız.
Kalp tüm hücrelerin yaşaması için onlara oksijen gönderen organımızdır. Ama geçen hafta dediğimiz gibi birçok insan aynı zamanda kalp problemi yüzünden yaşamlarını yitirmektir.

Kalp krizi
Peki bu bağlamda hepinize şu soruyu sormak istiyorum? Aranızdan hiç kalp krizi geçirdiniz mi? Aslında şöyle sorumu düzeltmeliyim, ruhsal bir kalp krizi geçirdiniz mi? Hiçbirimiz istemeyiz değil mi? Kulağınıza nasıl geliyor? Ruhsal kalp krizi…..

Acaba ruhsal bir kalp rahatsızlığı çekiyor muyuz? Fiziksel rahatsızlık hissedince doktora gider birkaç testten geçer durumumuzu öğreniriz, ama ya ruhsal kalp krizinde ne yapacağız?
Yaratılış 6:5-6’i okuyunca ne görüyoruz? Rab neden üzüldü ve tufan gönderdi? Ayetleri okuyalım.
5 RAB baktı, yeryüzünde insanın yaptığı kötülük çok, aklı fikri hep kötülükte. 6 İnsanı yarattığına pişman oldu. Yüreği sızladı.

8.bölüm, 21. Ayette kalbimizle ilgili güzel bir bilgi var.
21 Güzel kokudan hoşnut olan RAB içinden şöyle dedi: “İnsanlar yüzünden yeryüzünü bir daha lanetlemeyeceğim. Çünkü insan yüreğindeki eğilimler çocukluğundan beri kötüdür. Şimdi yaptığım gibi bütün canlıları bir daha yok etmeyeceğim.22 Dünya durdukça Ekin ekmek, biçmek, Sıcak, soğuk, Yaz, kış, Gece, gündüz hep var olacaktır.

Matta 15:7’de düşündürücüdür. “Ey ikiyüzlüler! Yeşaya`nın sizinle ilgili şu peygamberlik sözü ne kadar yerindedir: `Bu halk dudaklarıyla beni sayar, Ama yürekleri benden uzak”.
Dinci liderlerin bazılarında görülen problemdir. Bu ayetlerde ferisilerin öğrencilerle tartışması var. Ellerini yıkamayan öğrenciler eleştiriliyor.


Matta 15:17-20
“Ağza giren her şeyin mideye indiğini, oradan da helaya atıldığını bilmiyor musunuz?18 Ne var ki ağızdan çıkan, yürekten kaynaklanır. İnsanı kirleten de budur.19 Çünkü kötü düşünceler, cinayet, zina, fuhuş, hırsızlık, yalan yere tanıklık ve iftira hep yürekten kaynaklanır.20 İnsanı kirleten bunlardır. Yıkanmamış ellerle yemek yemek insanı kirletmez.”

İnsanın içine girenler değil içinden çıkanlar yani yüreğimizden gelenler kirletir. Öyle bir ruhsal yemek vardır ki insanı gerçekten kirletir. Bu yemeğin baş aşçısı da Şeytan’ın ta kendisidir. Bu yemeğin içinde, 19 ayette yazan yemekler, denemeler vardır. Bu yemek ruhsal olarak bizleri olağan üstü bir şekilde yağlandırır ve bizi yavaş yavaş ölüme götürür. Bu yemeği her yediğimizde yüreğimiz biraz daha yağ bağlar. Efesliler 2:2’de yazılanlar da bu görüşü bize açıklar.
“1-2 Sizler bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz. Bu dünyanın gidişine ve havadaki hükümranlığın egemenine, yani söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruha uymaktaydınız.”

Özellikle itaatsizlik, söz dinlemezlik Şeytanın hazırladığı en güzel yiyeceklerden birisidir. Tıpkı Adem ve Havva’nın yasak meyveyi yemesinde etkin olan ruh bugünde bizler için etkindir.
Bir kalbin tanımını birlikte okuyalım: Grekçede Kardia, kardio yani kalp vücudun en önemli parçası sayılabilir. “Levililer 17:11 Canlılara yaşam veren kandır!”Etin canı kandadır der. Kalp yaşam kaynağı…

Matta 13:13-15
13 Onlara benzetmelerle konuşmamın nedeni budur. Çünkü, `Gördükleri halde görmezler, Duydukları halde duymaz ve anlamazlar.`14 Böylece Yeşaya`nın peygamberlik sözü onlar için gerçekleşmiş oldu: `Duyacak duyacak, ama hiç anlamayacaksınız, Bakacak bakacak, ama hiç görmeyeceksiniz!15 Çünkü bu halkın yüreği duygusuzlaştı, Kulakları ağırlaştı. Gözlerini kapadılar. Öyle ki, gözleri görmesin, Kulakları duymasın, yürekleri anlamasın Ve bana dönmesinler. Dönselerdi, onları iyileştirirdim.`

Bu tip insanlar gözleri görmeden gezerler, kulakları işitmeden gezerler, yürekleri de duygusuzlaşmıştır yani Grekçe çevirisine göre kalınlaştı, yani yağ başladı anlamına gelir. Kalbi yağlanan insanın hayatı da yağlanır, motivasyonları da yağlanır, işleri de yağlanır, doğru yolu takip edemez olurlar ve yavaş yavaş ruhsal ölüme doğru gider. Kutsal Kitap yürek hakkında çok şey söyler dedik. Biliyorsunuz Firavunun yüreği Rab tarafından sertleştirildi.

Romalılar 2:5’de kendi yüreğimizi nasıl sertleştirdiğimizi görürüz.
İnatçılığın ve tövbesiz yüreğin yüzünden Tanrı`nın adil yargısının açıklanacağı gazap günü için kendine karşı gazap biriktiriyorsun.

Mezmurlar 39:5 Yalnız bir karış ömür verdin bana, Hiç kalır hayatım senin önünde. Her insan bir soluktur sadece, En güçlü çağında bile. *

Yeşeya 64:6 Yürek her şeyden daha aldatıcıdır, iyileşmez, Onu kim anlayabilir?

Romalılar 8:7 Çünkü benliğe dayanan düşünce Tanrı`ya düşmandır; Tanrı`nın Yasası`na boyun eğmez, eğemez de...

Peki RAB yüreğimizi nasıl iyileştirir?
Hezekiel 36:25-27 Kalp transferi
Romamlılar 2:28-29 yüreğin kötü işlerden sünneti.
İbraniler 4:12-13 Tanrı’nın sözü….
Yoel 2:12-14…Rabbe dönmek.
Matta 5:8 Yüreği temiz olan Rabbi görecekler..
Matta 22:37 tüm yüreğinle Rabbi sev…
Mezmur 51:10 Temiz bir yürek yarat Rab….

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder