17 Mayıs 2011 Salı

ESENLİĞİN FORMÜLÜ


ESENLİK VE DÜNYA: Yaşadığımız dünya genelde esenlik veren değil esenlik kaçıran olay ve haberlerle doludur. Haberler, başımıza gelenler, gördüklerimiz hissettiklerimiz bizi derinden etkiler ve olup bitenler sanki mayamıza karışır ve bizi karamsarlık ve hatta bazılarımızı bunalıma bile itebilir. O halde esenlik nasıl sağlanır? Esenlik nereden alınır?
Esenlik bulmak için ne yaparsınız?
Filipililer 4:4-9
Rab’de her zaman sevinin; yine söylüyorum, sevinin!
5 Uysallığınız bütün insanlarca bilinsin. Rabbin gelişi yakındır.
6 Hiç kaygılanmayın; her konudaki dileklerinizi, Tanrıya dua edip yalvararak şükranla bildirin.
7 O zaman Tanrının her kavrayışı aşan esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır.
8 Sonuç olarak, kardeşlerim, gerçek, saygıdeğer, doğru, pak, sevimli, hayranlık uyandıran, erdemli ve övülmeye değer ne varsa, onu düşünün.
9 Benden öğrendiğiniz, kabul ettiğiniz, işittiğiniz, bende gördüğünüz ne varsa, onu yapın. O zaman esenlik veren Tanrı sizinle olacaktır.

Hıristiyan olarak yaşamak demek; DOĞRU DÜŞÜNMEK VE DOĞRU YAŞAMAKTIR.

Şöyle bir şey söyleyeyim.
-Eylemler olmadan sadece düşünen bir imanlı;
Silahı olup da ihtiyaç anında ateşlemeyen avcıya benzer.

 -Düşünmeden eyleme geçen bir imanlı;
İhtiyacı olmasa da silahını sağa sola sürekli ateşleyen bir avcıya benzer. 
Hem düşünmek hem de eylemlerde bulunmak bizim bugünkü ayetlerimizde açıklanır.

4 Her zaman sevinin: Hayat hiç de kolay değildir. Zorluklar mevcuttur, stres maksimum düzeyde olabilir ama yine de bir imanlı için RAB’de sevinmek mümkündür.
ÇÜNKÜ BİR İMANLILARIN SEVİNCİ İÇİNDE BULUNDUĞU DURUMDAN KAYNAKLANMAZ. EĞER ÇEVREMİZDEKİ DURUMLARA BAĞLI OLSAYDI MANEVİ OLARAK ÇOKTAN YIKILMIŞ OLABİLİRDİK.  Bir gün düğündeyiz, bir gün yasta, bir gün açız bir gün ziyafette, bir gün Hazirandayız bir gün yağışlı kasımda, bir gün insanlar iman ediyor bir gün kimse dinlemiyor… Hayat böyle kardeşler. Günler hava durumu gibi değişse de imanlının sevinci devamlı olabilir. Bu devamlılığın sırrı nedir?

SIR: İsa ne dedi (Matta 28: 20) “Dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim”  İsa değişmez. Zor ve karanlık günlerde bizi terk eden iyi gün dostu değildir. Her an bizimledir. Yaşam gününde, ölüm gününde, yargı gününde yanımdadır.  


5 Uysallığınız tüm insanlarca bilinsin: Uysallık bir anlamda teslim olmak, tatlı bir makullük ve kendi ve kendi isteğiyle arzusundan vazgeçmek de denebilir.  
6 Hiç kaygılanmayın, dua edin, yakarın ve şükran sunun!
O zaman Tanrının her kavrayışı aşan esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır. İnsanlar şaşıracaklar! Yüreklerinin ve düşünceleriniz korunacaktır.  

BİR HRİSTİYAN GİBİ DÜŞÜNMEK:
Filipililer 4:8a Pavlus sonuç olarak kardeşlerim diye bu cümleye başlıyor. Yani Pavlus öğütlerini bu cümle ile kapatıyor ya da başka bir değişle 4.ayette başladığı konuyu 8. Ayetler özetliyor.
Ayette yazdığı gibi bir Hıristiyan gibi düşünmek demek “doğru olanı” düşünmek demektir.

NE DÜŞÜNÜR?
Gerçeği: En önemli şeyi yani esas olan neyse onu düşünür. Sahte ile uğraşmaz!
Saygıdeğer: Saygın olanı, en üsttekini, soylu, yüce olanı düşünür. Basit ve ucuzla uğraşmaz.
Doğru: Hakiki olanı düşünür. Yanlış olan üzerinde değil doğdu üzerinde durur.
Pak: Aslında kutsal olanı, temiz olanı, ayrı olanı düşünür.
Sevimli: Aslında kelime kökü olarak sevgiyle ilgili olan, yani sevgiyi uyandıran ne varsa onu düşünmek.
Hayranlık uyandıran: Beğenilen konular, iyi raporlar üzerinde düşünmek.
Bu şekilde düşünmek erdemlidir ve övgüye değer!

Düşüncemiz doğru, temiz, saygıdeğer konular üzerine yerleşmiş, odaklanmış olsun. Negatif değil pozitif şeyler üzerinde zaman harcayalım. Bazıları şöyle diyebilir, ama ben düşüncelerimi kontrol edemiyorum ki. Nasıl iyi şeylere yönlendirebilirim? Eski bir söz vardır. Kuşların balının üzerinde uçmasını engelleyemezsin ama başına yuva yapmaları engelleyebilirsin.
Aklımızdan çok şey geçer ama onların hepsini yapmak zorunda değiliz. Seçici olmalıyız. Aklınıza yüreğinize değişik düşünceler geldiğinde lütfen deminki listede olan kelimeleri düşünün ve o filtreden geçirin. Pak mı, doğru mu, gerçek mi, saygıdeğer mi? Aslında kısaca İsa Mesih’i düşünmek gerek. Çünkü tüm bu olumlu nitelikleri üzerinde taşıyan O’dur.  

HIRİSTİYAN GİBİ DAVRANMAK, YAŞAMAK
Düşünmek elbette iyidir ancak sanırım Pavlus sadece bizim beyin jimnastiği yapmamızı istemiyor. O biliyor ki düşüncelerimiz bizim eylemlerimizi oluşturur şekillendirir. Hıristiyan gibi düşünmek, Hıristiyan gibi yaşamadıktan sonra boş ve anlamsızdır.
Elçileri 20:20,27
20Yararlı olan herhangi bir şeyi size duyurmaktan, gerek açıkta gerek evden eve dolaşarak size öğretmekten çekinmedim.
27 Tanrının isteğini size tam olarak bildirmekten çekinmedim.

Filipililer 4:9 Pavlus ayrıca kendini de örnek gösteriyor. Biz Pavlus’u örnek alabiliriz. Çünkü o hem Tanrı Sözü’nü öğretiyor hem de bu öğretiye göre yaşıyordu. Herkesi örnek alamayız. Çünkü herkes öğrettiği gibi yaşamayabilir. Esas olan Tanrı Sözü’dür ancak Tanrı sözüne göre yaşayanlar örnek alınır.
Matta 23:3
3 Bu nedenle size söylediklerinin tümünü yapın ve yerine getirin, ama onların yaptıklarını yapmayın. Çünkü söyledikleri şeyleri kendileri yapmazlar.

Matta 2:21
 "Bana, 'Ya Rab, ya Rab!' diye seslenen herkes Göklerin Egemenliğine girmeyecek. Ancak göklerdeki Babamın isteğini yerine getiren girecektir.
Sözler ve düşüncelerden ziyade, eylemler önemlidir. İtaat önemlidir. 
  
Düşünce ve yaşam dengesine dikkat edelim!

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder