2 Ekim 2011 Pazar

KUTSAL RUH KİMDİR?

KUTSAL RUH KİMDİR?
Biz Hıristiyanlar genelde üçlü birliğin Baba ve Oğul ile ilgili öğretisinde ve bilgisinde çok sıkıntı çekmeyiz ancak Kutsal Ruh konusunda sanki tam bir görüşümüz yok gibidir.

Bir vaiz televizyonda Kutsal Ruh üzerine bir konuşma yaparken kendisine sunucudan bir soru gelir. Soru şöyledir: “Kilisenize Kutsal Ruh bilgisi konusunda puan verseniz 10 üzerinden kaç verirsiniz” diye bir soru yöneltilmiş. Vaiz sorunun biraz tuzaklı bir soru olduğunu anlamış, biraz bocalamış ama kendince soruya iyi bir cevap vermiş. Kilisesine 10 üzerinden 5,5 vermiş. Aynı zamanda şunu da eklemiş. “Kiliseme Baba Tanrı bilgisi konusunda 10 üzerinden 10 veririm. Oğul yani İsa Mesih bilgisi konusunda ise yıldızlı 10 veririm” demiş.

Baba Tanrı’yı-Biliyoruz
Oğul İsa’yı-Çok daha iyi biliyoruz
Kutsal Ruh’u-Neredeyse hiç bilmiyoruz.

Acaba neden kutsal Ruh hakkında yeteri kadar bilgiye sahip değiliz?

Elçiler 19:1-2
Apollos Korint'teyken Pavlus, iç bölgelerden geçerek Efes'e geldi. Orada bazı öğrencileri bularak onlara, "İman ettiğiniz zaman Kutsal Ruh'u aldınız mı?" diye sordu. "Kutsal Ruh'un varlığından haberimiz yok ki!" dediler.

Ne iyi ki bizler ilk iman edenler kadar bilgisiz değiliz! En azından bir üçlü birlik imanımız var. Ama lütfen şu soruyu da kendinize sorunuz; Acaba Kutsal Ruh bilgisi konusunda kendime 10 üzerinden kaç puan veririm?

HEMEN HEMEN HER HIRİSTİYAN KUTSAL RUH KONUSUNDA ŞU BİLGİLERE SAHİPTİR:
-Kutsal Ruh gerçektir, çünkü Kutsal Kitap’tan öğreniyoruz.
-Kutsal Ruh günümüz dünyasında hala etkindir.
-Kutsal Ruh iman eden herkese verilir.
-Kutsal Ruh ihtiyaç duyulduğunda imanlılara güç verir.
    
PEKİ KUTSAL RUH KİMDİR?
İbranice “Ruah” olarak telaffuz edilen kelime "RÜZGAR”, “NEFES” anlamındadır. Grekçe’de ise “Pinyomah” olarak telaffuz edilen bir kelime vardır. Bu kelime ise “NEFES”, “SOLUK” anlamına gelir.       


Her ne kadar Kutsal Kitap da doğrudan “Üçlü Birlik” ifadesini okumasak da açıkça üçlük gözümüze çarpar.

Kutsal Ruh (Baba ve Oğul da aynı özelliklere sahiptir!):
-Her şeye gücü yetendir:
Luka 1:35- Melek ona şöyle yanıt verdi: "Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, Yüceler Yücesi'nin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek”.
-Her yerde bulunur:
Mezmur 139:7“Nereye gidebilirim senin Ruhun'dan, Nereye kaçabilirim huzurundan?”
-Her şeyi bilir:
1.Korintliler 2:10Oysa Tanrı Ruh aracılığıyla bunları bize açıkladı. Çünkü Ruh her şeyi, Tanrı'nın derin düşüncelerini bile araştırır”.
-Sonsuz:
İbraniler 9:14 Öyleyse sonsuz Ruh aracılığıyla kendini lekesiz olarak Tanrı'ya sunmuş olan Mesih'in kanının, diri Tanrı'ya kulluk edebilmemiz için vicdanımızı ölü işlerden temizleyeceği ne kadar daha kesindir”!
-Eşittirler:
Elçiler 5:3-4 Petrus ona, "Hananya, nasıl oldu da Şeytan'a uydun, Kutsal Ruh'a yalan söyleyip tarlanın parasının bir kısmını kendine sakladın?" dedi.
4 "Tarla satılmadan önce sana ait değil miydi? Sen onu sattıktan sonra da parayı dilediğin gibi kullanamaz mıydın? Neden yüreğinde böyle bir düzen kurdun? Sen insanlara değil, Tanrı'ya yalan söylemiş oldun."
KUTSAL RUH TANRI’DIR!

Belki anlamından dolayı Kutsal Ruh bir kişilikten öte bir Ruh, esen giden yerinde durmayan bir olgu gibi algılanıyor olabilir. Nasıl ki Baba ve Oğul ile ilişkimiz var ise O’nun ile de ilişkimiz olabilir ve olmalıdır.

Sadece kişiliği olmayan esen giden bir rüzgar ya da enerji olarak algılamak yetersiz olur. Bir kişiliği ve duyguları vardır. 

      Konuşur (Elçiler 1:16)
      Dua eder (Romalılar 8:26-27)
      Öğretir (Yuhanna 14:26)
      Mucizeler Yapar (Elçiler 2:4, 8:39)
      O’na karşı konulabilir (Elçiler 7:51)
      Emreder (Elçiler 8:29, 11:12, 13:2)
      Yasaklar (Elçiler 16:6,7)

Kutsal Ruh’un aklı, duyguları ve iradesi olduğundan O’nun gerçekten de ilahi bir Kişi olduğunu bilebiliriz.
Kutsal Ruh düşünür ve bilir: (1 Korintliler 2:10).
Kutsal Ruh kederlendirilebilir: (Efesliler 4:30).
Kutsal Ruh bizim için duada aracılık eder: (Romalılar 8:26-27).
Tanrı’nın isteğine göre kararlar verir: (1 Korintliler 12:7-11).
Kutsal Ruh Tanrı’dır: Üçlü Birlik’in üçüncü Kişisi’dir.
Kutsal Ruh, Tanrı olarak gerçekten de İsa’nın O’nun olacağını vaat ettiği şekilde
Tesellici ve Danışman işlevini yerine getirebilir (Yuhanna 14:16, 26, 15:26).

Bu bilgiler ışığında Kutsal Ruh’un da Tanrı’lığını bugün anımsadık ve tapınmamız aracılığı ile övgüler yükseltelim. Günlük dua ve iman hayatımızda O’nun varlığını anımsayalım, yüceltelim ve hizmetlerini kabul edelim.   
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder