6 Ekim 2009 Salı

HASAT

HASAT BAYRAMI

İngilizce "Semptember" yani, Eylül kelimesi Romalılar zamanında 7 anlamına gelen "septem" kelimesinden geliyormuş , çünkü onların takvimine göre 7. ay imiş Eylül. Anglo Saxonlar ise "Gerst Monath" yani "Arpa Ayı" diye adlandırırlarmış. Çünkü arpadan en sevdikleri içeceği mayalarlarmış. Ayrıca hasadı da bu zamanlarda yaptıklarından hasat ayı derlermiş. Ortaçağ İngiltere'sinde Hasat Bayramı, geleneksel olarak 24 eylülde başlarmış. Son ekinler biçilir, harman yapılır, "Kısrağı Çağırma" denilen törenler düzenlenirmiş. Her çiftçi, kendisinin en iyi orak kullanan olduğunu ispatlamaya çalışırmış. Bunun için de ekinini yan tarladaki çiftçiden önce biçmek zorundaymış. Son harman bloğu kaba bir şekilde yapılırmış ki daha hasadını biçmemiş olan varsa ona yollansın... Bu, işini bitirmeyen çiftçiye eğer çabuk olmazsa, yaban atlarının onun ekininin peşinde olduklarını söylemenin bir yolu imiş. İşini bitiren çiftçi, bitirmeyenin çiftliği etrafında döner, kaba harman bloğunu atar, " Kısrak Kısrak" diye bağırır, kaçarmış. Kaba harman bloğunu alan çiftçi, bir başkası, aynı şeyi ona yapmasın diye işini çabucak bitirir, o da bitirmeyen bir başka çiftçiye aynı şeyi uygularmış. İşini en geç bitiren, ona atılan kaba harman bloğunu bütün sene çiftliğinde sergilemek zorunda kalırmış :)

Hasat zamanı yemekler düzenlenir, bütün kasaba halkı bu yemeğe katılırmış.Bu gelenekler, Hristiyanlıktan sonra da devam etmiş. Ancak, bazen, şekil değiştirmiş. Mısır bebekler gene yapılmış, bununla birlikte ürünlerden yapılan süslemeler de asılır olmuş, ekin toplanmasına devam edilen her gün, kilise çanları çalınmış, atlarla, araba dolusu çelenklerle çiçekler ve kurdelalar taşınmış, sofralar düzenlenmiş, çiftçilerin evlerinde eğlenceler düzenlenip, oyunlar oynanmış. Çiftçiler ilk hasattan elde ettikleri un ile ekmek yapıp bunu kiliseye bağışlamışlar.

Bayramın kiliselerde kutlanmasına, ilk defa 1843 yılında, Cornwall'da, Reverend Robert Hawker'ın , kilise cemaatini kilisedeki şükran duasına çağırması ile başlanmış. Bu vesile ile kiliseler, hasat süslemeleri ile süslenir olmuş. Daha sonraları da kiliselerde duaların ardından hibe edilen yiyecekler, yaşlı, kimsesiz, fakir insanlara verilir olmuş. VIII.Henry'nin katolik kiliselerine son vermesi ile bu kutlamanın tarihi de değişmiş. Çiftçiler hasat sonunda denizcilerin ve gemilerin, atların ve süvarilerin koruyucusu olduğuna inanılan St Michael için düzenlenen Michaelmas gününde (29 Eylül) büyük bir yemek düzenlemeye başlamışlar. Christmas yemeklerine benziyormuş ama o zamanlar hindi değil de elma ile doldurulmuş kaz yeniliyormuş.

(Kaynak http://berceste.blogspot.com/2006/10/hasat-bayram_20.html)


KUTSAL KİTAP HASAT HAKKINDA NE SÖYLER?

İlk hasat takdimi Kutsal Kitap'ta ne zaman yapılmıştır?
Yaratılış 4:3-4’de… Habil ve Kain’in sunusu. Habil ilk doğan hayvanlardan sundu..
Yaratılış 8:20 Tufandan sonra Nuh hayvanlardan bir sunu sundu…
Levililer 23’de İsrail halkının Hasat Bayramını görüyoruz.
Yasanın Tekrarı 14:22-27 Her şeyden (Tahıldan, hayvanlardan, şaraptan, yağdan..) ondalık ayırın….
Mısırdan Çıkış 23:16 “Tarlaya ektiğiniz ürünleri biçtiğinizde ilk ürünlerle Hasat Bayramı'nı kutlayacaksınız”.

TANRIYA NEDEN ŞÜKRETMELİYİZ?
1.O Her Şeyin Sahibidir
Mezmur 24:1 “RAB’bindir yeryüzü ve içindeki her şey. Dünya ve üzerinde yaşayanlar”.
Mezmur 50:10 “Çünkü bütün orman yaratıkları ve dağlardaki bütün hayvanlar benimdir”.
Herşeyi O’ndan alır tekrar O’na veririz. Canımızı bile…

2.Biz O’nun Kahyalarıyız
Yaratılış 2:15 “RAB Tanrı Aden bahçesine bakması, onu işlemesi için Adem’i oraya koydu”.
Sözlükte Kahya:
Konak, çiftlik vb. yerlerde türlü işleri yapmakla görevli kimse der.
Levililer 25:23 “Tarlanız temelli olarak satılamaz. Çünkü bana aittir. Sizse yabancısınız, konuğumsunuz”.
Biz sahibin hizmetkarlarıyız. O’na teşekkür etmeliyiz çünkü bize güvendi ve kahya saydı.

3.Tanrı Sağlayandır ve Güvenilirdir
Matta 6:31-33 Ne yiyip, içeceğiz dite kaygılanmayın. Çünkü O güvenilirdir ve sağlayandır. Bunun için şükrederiz.

VERMEK: RABBE sahip olduğumuzun en iyisini vermektir.
Çölde Sayım 18:29
Mısırdan Çıkış 34:26 “Toprağınızın seçme ilk ürünlerini Tanrı’nız Rabbin Tapınağına getireceksiniz”.
II.Korintliler 9:7 “Sevinçle ver, zorla değil”…

Yasanın Tekrarı 8:10 “Yiyip doyunca, size verdiği verimli ülke için Tanrımız RAB’be övgüler sunun”.
8:11-14 Rabbi unutmayın…
Mezmur 67
Elçilerin İşleri 14:16-17
Yuhanna 6:24-35

Doyum bir çok konuda olabilir.

Mezmur 4:7 “Öyle bir sevinç verdin ki bana, onların bol tahıl ve yeni şaraptan aldığı sevinçten fazla”.
Mezmur 118:1 RAB'be şükredin, çünkü O iyidir, sevgisi sonsuzdur


Mezmur 95:1-6
“Gelin, RAB'be sevinçle haykıralım,
Bizi kurtaran kayaya sevinç çığlıkları atalım,
Şükranla huzuruna çıkalım,
O'na sevinç ilahileri yükseltelim!
Çünkü RAB ulu Tanrı'dır,
Bütün ilahların üstünde ulu kraldır.
Yerin derinlikleri O'nun elindedir,
Dağların dorukları da O'nun.
Deniz O'nundur, çünkü O yarattı,
Karaya da O'nun elleri biçim verdi.
Gelin, tapınalım, eğilelim,
Bizi yaratan RAB'bin önünde diz çökelim.


HASAT DUASI
Tanrım, bizi her gün farklı açılardan doyuran ürünlerin için sana teşekkür ederiz.
*Verdiğin umut ve bağışla her gün doyuyoruz.
*Her gün sürekli bir şekilde sabrın ve gücünle dolar, doyarız.
*Lütfun ve merhametinle dolduk.

Tanrım, bizi ihtiyacımız kadar ürünle beslediğin için teşekkür ederiz.
*Cömertliğin ve iyileştiren gücünle her gün onarılıyoruz.
*Tekrar ve tekrar senin bereketlerin ve sevincinle dolarız.
*Bizi kendi halimize bırakmazsın.

Tanrım bizi göksel ekmekle doyurduğun için teşekkür ederiz.
*Hediyen Mesih ile bizleri sürekli doyurursun.
*Mesih’in varlığı ile vaat ettiğin sevgi ile doyarız.
*Mesih’in yaşamı kalplerimizi sonsuz ışıla doldurur.

Tanrım bizi yaşayan su ile doyurduğun için teşekkür ederiz.
*Kana kana senin suyundan içerek susuzluğumuzu gideririz.
*Nehrin akmaya devam eder.
*Sevgin bize, bizden ve aracılığımızla dünyaya akar.
Bayram Kahvaltısı
HASAT BAYRAMINIZ KUTLU, ÜRÜNÜNÜZ BOL OLSUN!

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder