22 Mayıs 2012 Salı

İSA GİBİ YÜRÜYOR MUSUN?

Size birkaç gün önce yolda yürürken İsa’yı gördüm dersem ne düşünürdünüz?

İnsanoğlu çevresindekilere benzemeye meyillidir. Örneğin küçükken çok fark etmezsiniz ama ya annenize ya da babanıza benzemeye başlarsınız. Ya da çok sevdiğiniz, öykündüğünüz kişilere benzemeye başlarsınız. Mimikler, hareketler, ifadeler benzemeye başlar… Bu genelde fiziksel benzeme ile ilgilidir. Bir de bu işin ruhsal boyutu vardır. Öykündüğümüz, benzemek istediğimiz ya da izlemek durumunda olduğumuz bir kişi vardır, İSA MESİH. 


Markos 8:34-38
Öğrencileriyle birlikte halkı da yanına çağırıp şöyle konuştu: “Ardımdan gelmek isteyen kendini inkâr etsin, çarmıhını yüklenip beni izlesin. 35Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek, canını benim ve Müjde’nin uğruna yitiren ise onu kurtaracaktır. 36İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa, bunun kendisine ne yararı olur? 37İnsan kendi canına karşılık ne verebilir? 38Bu vefasız ve günahkâr kuşağın ortasında, kim benden ve benim sözlerimden utanırsa, İnsanoğlu da, Babası’nın görkemi içinde kutsal meleklerle birlikte geldiğinde o kişiden utanacaktır.” 

1 Yuhanna 2:6 “Tanrı’da yürüyorum diyen, Mesih’in yürüdüğü yolda yürümelidir”.

Bir kişi Mesih’e iman eder etmez aniden bazı değişiklikler olur. Ama özellikle iman hayatından önceki bazı eski karakter özelliklerinin değişmesi zaman alabilir. RAB’de büyüyüp olgunlaşırken değişim devam etmelidir. ÜZÜM ÜZÜME BAKA BAKA KARARIR! Herkes takip ettiği kişiye benzer.Değişim Tanrı, Mesih ve Kutsal Kitap hakkında derinleştikçe ve hayatımızda Kutsal Ruh’un yönetimine girdikçe artar.  Umarım bu değişim bizim tutumlarımızda, tepkilerimizde, ilişkilerimizde, hizmetlerimizde görünüyordur. Yani kısaca çevremizce daha az eski yaşamdan izler ama daha çok yeni yaşamla/Mesih ile ilgili “imare” ler, işaretler gözlemlene biliyordur. 


Doğal olarak bir bebeğin bebek gibi davranması çok normaldir.  Ağlarlar, biberon emerler, bezlerini kirletirler, ayakları ile oynamayı çok severler… Ama büyümeye başladıklarında değişmeye ve daha karakteristik özellikler sergilemeye başlarlar. Daha çok yetişkinlere benzerler bebeklere değil. Bir yetişkinin bebek gibi davranması hiç normal değildir, bir gelişim bozukluğu vardır.  Tanrı çocukları da aynı süreci izlerler. İlk kurtuluşa eriştiğimizde yeni doğan bir ceylan gibi doğal olarak iman yolunda titrek bacaklarla ilk adımları atmaya başlarız. Ama büyüdükçe ruhsal açıdan Mesih benzeri karaktere doğru olgunlaşmalıyız. Bunun için Yuhanna Mesih’in yürüdüğü yolda yürümeliyiz der. 
Habakkuk 3:19 “Ayaklarıma geyik ayağının çevikliğini verir, aşırtır beni yükseklerden”. 


RAB’deki durumumuzu gözden geçirmek iyi olacaktır.
-Tanrı ile ilişkimizde olgunlaşıyor muyuz? Aslında O’nun ile bir ilişkiniz var mı? Nasıl tanımlarsınız? Bu soruyu lütfen konu başlığı ışığında cevap vermeye çalışın, Mesih ile yürüyor musun? 


A-Kurtuluş  
Elçiler 16:31 Onlar, “Rab İsa’ya iman et, sen de ev halkın da kurtulursunuz” dediler. 
Gelişim için öncelikle kurtulmuş olmak ön koşuldur. Adeta (yeniden) doğmak gerekir. Ve kurtuluşun tek yolu İsa Mesih’e iman etmektir. Kurtuluşun, güvenliğin, sevincin, umudun, Tanrı ile ilişkinin, Cehennemden kurtuluşun, Cennete gitmenin tek yoludur. Mesih’te olmak olağan üstü yararlar sağlayan bir olgudur. İlk adımı attınız mı? Mesih’te misiniz, değil misiniz? Eğer hala iman kararı vermediyseniz şimdi harika bir fırsatınız var. İman edip ilan etmek dünyada yaşayacağınız en güzel deneyimdir! 
YAPILMASI GEREKENİ KISACA ÖZETLEYEYİM:
1-Günahkar olduğunu kabul etmelisin: Rom. 3:10,23
2-Günahın bir ücreti, cezası olduğunu anlamalısın: Rom. 6:23, Rom. 5:12, Mez 9:17
3-Tanrı’nın seni sevdiğini ve kurtuluşun için bir yol açtığını bilmelisin. Yuh. 3:16, Rom. 5:8
4-Müjdeye inanmak gerekir. Rom 10:10-11, 1.Korintliler 15:3-4
5-Günahlarından vazgeçmeye istekli olman gerekir. Luka 13:3, 2.Korint. 5:17
6-İsa Mesih’ten kişisel olarak, seni kurtarmasını istemen gerekiyor. Rom 10:13
7-Beklemene gerek olmadığını bilmen gerekiyor. 2.Korintliler 6:2 
8-Bu süreci daha önce yaşadınız mı? Hayır ise İsa Mesih sizi de davet ediyor. Gelin ve kurtuşun. Vahiy 3:20


B. Teslimiyet 
“Kalmak” kelimesi, yaşamak, mesken tutmak anlamında kullanılmıştır. 
Yuhanna 15:1-11. Mesih asma ve bizler dallarız. Doğal olarak dallar asmada kalmalıdır. Her kim kurtulmuş ise Mesih’in bir dalı olur. Aslında yaşam ve üretkenlik O’ndan gelir. Bir şekilde O’na muhtaç ve teslim olmuşuzdur. 
Romamlılar 12:1-2
“Öyleyse kardeşlerim, Tanrı’nın merhameti adına size yalvarırım: Bedenlerinizi diri, kutsal, Tanrı’yı hoşnut eden birer kurban olarak sunun. Ruhsal tapınmanız budur. 2Bu çağın gidişine uymayın; bunun yerine, Tanrı’nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin.”
Yaşantımız tamamen RAB’be teslim edilmiş mi? Tamamen O’nda mıyız?
O’nda olmanın yolu O’nunla, sözüyle zaman geçirmek ve dua etmektir. O’nun ile daha çok zaman geçirdikçe O’nu daha iyi tanıyacak, O’nu daha çok sevecek ve O’nun yönetimine daha çok izin vereceğiz. 


C. Hizmet  
Mesih ile yürümek sadece iman edip kurtulmak ve teslim olmak ile ilgili değil hizmeti de içermelidir. Mesih’i sevmek aynı zamanda O’na hizmet etmekle de ilgilidir.
Mesih’te kaldığımızda doğal olarak hayatımızda meyve çıkmaya başlar. Yuhanna 15:5. Kişi iman edip, teslim olunca ardından hizmet etme aşaması gelir. Matta 7:17-20, Galatyalılar 5:22-23. 
1.Yuhanna 2:6 Tanrı’da yaşıyorum” diyen, Mesih’in yürüdüğü yolda yürümelidir.
İnsanlar sözleri ile övünmekte çok yeteneklidirler. Ancak sözlerimizden çok ne yaptığımız önemlidir. İŞTİR AYNASI KİŞİNİN LAFA BAKILMAZ!


D. Minnettarlık
Tanrı bizi karşılıksız sevdi ve kurtarmak istedi. Biz hiçbir şekilde O’na sağladığı kurtuluşun karşılığını ödeyemeyiz ancak bir isteyerek ve kendi irademizle O’na olan minnettarlığımızı göstermeliyiz diye düşünüyorum. Peki Tanrı’ya olan minnettarlığımız nasıl gösteriyoruz? 
Aranızdan kaç kişi RAB’be hizmet etmektedir? Sadece Pazar gününü düşünmeyin lütfen…! Bazen sadece Pazar günü kiliseye katılmak yeterlidir, başka bir şey yapmamıza gerek yok diye düşünebiliriz. Ama yanlıştır. 


ONA HER ŞEYİMİZİ VERMELİYİZ. Diri Kurbanlar olmak demek her şeyi feda etmek demektir. 
1.Korintliler 6:19b-20
Şimdi lütfen Mesih’in sizin için ödediği bedeli düşünün. Golgota tepesinde olanları düşünün…
Ana ayetimiz her Hristiyanın yerine getirmesi gereken bir standarttır. Sık sık durup değerlendirme yapmalıyız, İsa gibi yürüyor muyum, O’nun ayak izlerini takip ediyor muyum? 


O’nun hayatından  kendimizle ilgili bir çok şey öğrenebiliriz. Ve O'nun yürüdüğü gibi yürüyebiliriz. 


1-O Tanrı’yı her şeyden öncelikli saydı: 
-Yuhanna 4:34 İsa, “Benim yemeğim, beni gönderenin isteğini yerine getirmek ve O’nun işini tamamlamaktır” dedi.
-Yuhanna 6:38 Çünkü kendi isteğimi değil, beni gönderenin isteğini yerine getirmek için gökten indim.
-Luka 22:42 Onlardan bir taş atımı kadar uzaklaştı ve diz çökerek şöyle dua etti: “Baba, senin isteğine uygunsa, bu kâseyi benden uzaklaştır. Yine de benim değil, senin istediğin olsun.”


2-O herkesi eşit şekilde sevdi:
-Matta 12:15 İsa bunu bildiği için oradan ayrıldı. Birçok kişi ardından gitti. İsa hepsini iyileştirdi.
-Matta 22:37-39 İsa ona şu karşılığı verdi: “ ‘Tanrın Rab’bi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin.’ 38İşte ilk ve en önemli buyruk budur. 39İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur: ‘Komşunu kendin gibi seveceksin.’ 


3-Her şeyi Tanrı’yı hoşnut etmek için yaptı:
O Tanrı’nın yüceliği için yaşadı, kendisi için değil. 
-Yuhanna 8:29 Beni gönderen benimledir, O beni yalnız bırakmadı. Çünkü ben her zaman O’nu hoşnut edeni yaparım.”


4-O diğerlerine karşı hep merhametli ve şefkatliydi: 
-Matta 9:36 Kalabalıkları görünce onlara acıdı. Çünkü çobansız koyunlar gibi şaşkın ve perişandılar.
-Matta 14:14 İsa tekneden inince büyük bir kalabalıkla karşılaştı. Onlara acıdı ve hasta olanlarını iyileştirdi.
-Markos 1:41 İsa’nın yüreği sızladı, elini uzatıp adama dokundu, “İsterim, temiz ol!” dedi.
-Efesliler 4:32 Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Tanrı sizi Mesih’te bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın.


5-O tam bir iman adamıydı:
-Yuhanna 11:41-43 Bunun üzerine taşı çektiler. İsa gözlerini gökyüzüne kaldırarak şöyle dedi: “Baba, beni işittiğin için sana şükrediyorum. 42Beni her zaman işittiğini biliyordum. Ama bunu, çevrede duran halk için, beni senin gönderdiğine iman etsinler diye söyledim.” 43Bunları söyledikten sonra yüksek sesle, “Lazar, dışarı çık!” diye bağırdı. 44Ölü, elleri ayakları sargılarla bağlı, yüzü peşkirle sarılmış olarak dışarı çıktı. İsa oradakilere, “Onu çözün, bırakın gitsin” dedi.
-Markos 11:22 İsa onlara şöyle karşılık verdi: “Tanrı’ya iman edin.
-Romamlılar 12:23b İmana dayanmayan her şey günahtır.
-İbraniler 11:6 İman olmadan Tanrı’yı hoşnut etmek olanaksızdır. Tanrı’ya yaklaşan, O’nun var olduğuna ve kendisini arayanları ödüllendireceğine iman etmelidir.
İsa nasıl tüm Dünya’ya Tanrı’yı gösterdiyse, biz de Dünyaya İsa Mesih’i göstermeliyiz. İnsanlar bize baktıklarında İSA’yı görsünler, bu mümkün mü? Evet kesinlikle… 


SONUÇ: Siz neredesiniz? 
-Hala İsa Mesih’i tanıma aşamasında mısınız?
-Yoksa tanıyorsunuz da kararsızlık içinde misiniz? 
-İmanlısınız ama O’nun gibi yürümüyor musunuz?
Belki uzun zamandır sunağa gelip yüreğinizden O’na yaklaşmadınız. Gün bugündür!
   
1 yorum:

  1. Paylaşımlarınızı sık sık takip etmekteyim . İstanbul ucak biletleri olarak paylaşımlarınızın devamını bekleriz .

    YanıtlaSil