27 Aralık 2009 Pazar

EŞSİZ ve KAVRAMASI ZOR BİR GERÇEK, İSA’NIN DOĞUMU! (BAYRAM KONUŞMASI)

Bugün hep birlikte yaklaşık 2000 yıldır süren bir kutlama zincirinin bir halkası olarak bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu kutlama İsa Mesih’in doğumunu, aslında tam anlamıyla ifade edersek “dünyamıza gelişini” kutlamak amacıyla düzenlenmiştir. O zaman bazılarımızın zihninde belki de şöyle bir soru canlanmış olabilir, “Acaba 2000 yıl önce doğan bir bebeğin doğumu neden bu kadar önem arz etmektedir? Tüm dünya asırlardır aralıksız olarak neden bu kutlamayı yapıyor?”
Biz insanlar her özel günün ya da anın fotoğraflarını çekmeyi ve daha sonra bakıp o günleri anımsamayı çok severiz. Gelin birlikte İsa Mesih’in fotoğraf albümüne bakarak O’nu biraz daha yakından tanıyalım. Belki böylece neden insanların kutlamalar yaptığını biraz daha iyi anlarız.
Şimdi gösterilecek ilk resmi tahmin edebilir misiniz? Acaba İsa Mesih’in albümündeki ilk fotoğraf ne olabilir?
Yemlikte doğumu mu? HAYIR! İsa ta başlangıçtan beri var olandır.

SLAYD: 1 BAŞLANGIÇTAN BERİ VAR OLAN İSA
Yuhanna 1:1 “Başlangıçta SÖZ vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi ve SÖZ Tanrı’ydı.”
Yuhanna 8:58 “…İbrahim doğmadan önce ben vardım” dedi İsa.
Yuhanna 17:5 “Baba, dünya var olmadan önce ben senin yanındayken sahip olduğum yücelikle beni yücelt” diye İsa dua etti.

SLAYD: 2 YARATILIŞTA ETKİN OLAN İSA
Yuhanna 1:3 “Her şey O’nun (İsa’nın) aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O’nsuz olmadı. Yaşam O’ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı”.

SLAYD: 3 KUTSAL YAZILARDA BİLDİRİLEN İSA
Yeşaya 9:6-7 “Çünkü bize bir çocuk doğacak, Bize bir oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak. Davut`un tahtı ve ülkesi üzerinde egemenlik sürecek. Egemenliğinin ve esenliğinin büyümesi son bulmayacak. Egemenliğini adaletle, doğrulukla kuracak Ve sonsuza dek sürdürecek. Her Şeye Egemen RAB`bin gayreti bunu sağlayacak.”

Mika 5:2 “Ama sen, ey Beytlehem Efrata, Yahuda boyları arasında önemsiz olduğun halde, İsrail`i benim adıma yönetecek olan senden çıkacak. Onun kökeni öncesizliğe, zamanın başlangıcına dayanır.

SLAYD : 4 YEMLİKTE DOĞAN İSA
Luka 2:6-7 “Onlar oradayken, Meryem`in doğurma vakti geldi ve ilk oğlunu doğurdu. Onu kundağa sarıp bir yemliğe yatırdı. Çünkü handa yer yoktu.
Tanrı İsa’nın beden alıp dünyaya gelişini 4000 yıl kadar süren zaman zarfında planlaması sıradan bir doğa olayı olarak tanımlanamaz. Tanrı özüne sahip olan İsa Mesih alçakgönüllü bir şekilde dünyaya giriş yaptı.

SLAYD: 5 BEBEK İSA
Filipililer 2:5-8 “Mesih İsa`daki düşünce sizde de olsun. Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde, Tanrı`ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı.Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı”.

Tanrısal öze sahip olan İsa Mesih’in insanlık tarihine girişi çok ilginçtir. Yardıma muhtaç, doyurulmayı bekleyen, pek hoş kokmayan bir yemlikte doğdu. Müjdenin ilk olarak çobanlara verilmesi ilginçtir… En alçak sayılan grup dünyanın en önemli haberini aldılar.
İsa Mesih’in dünyaya gelmesi olağan üstü bir fedakârlık içerir. 3 boyuta ineye razı oldu.

SLAYD: 6 MARANGOZ İSA
Matta 13:55 “Marangozun oğlu değil mi bu? Annesinin adı Meryem değil mi?”
Bizlerden biri gibi yaşadı…Çalıştı, üretti…

SLAYD: 7 HERŞEY ÜZERİNDE YETKİSİ OLAN MUCİZELER YAPAN İSA
Yuhanna 21:25 “İsa’nın yaptığı daha başka çok şey vardı. Bunlar tek tek yazılsaydı sanırım yazılan kitaplar dünyaya sığmazdı.”

SLAYD: 8 ÇARMIHTA TÜM İNSANLAR İÇİN YAŞAMINI VEREN İSA
İbraniler 10:10 “Tanrı`nın bu isteği uyarınca, İsa Mesih`in bedeninin ilk ve son kez sunulmasıyla kutsal kılındık”.
1.Petrus 2:24 “Bizler günah karşısında ölelim, doğruluk uğruna yaşayalım diye, günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendi”.

SLAYD: 9 DİRİLEN İSA
Romalılar 4:25 “İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız için diriltildi.”

SLAYD: 10 GÖGE ALINAN İSA
Luka 24:50-53 “İsa onları kentin dışına, Beytanya`nın yakınlarına kadar götürdü. Ellerini kaldırarak onları kutsadı. Ve onları kutsarken yanlarından ayrıldı, göğe alındı. Öğrencileri O`na tapındılar ve büyük sevinç içinde Yeruşalim`e döndüler. Sürekli tapınakta bulunuyor, Tanrı`yı övüyorlardı”.

Yuhanna 14:2-4 “Size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider ve size yer hazırlarsam, siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. Benim gideceğim yerin yolunu biliyorsunuz”….. “İsa ‘YOL GERÇEK ve YAŞAM BEN’İM’ dedi.
İsa yapması gerekeni tamamlayıp geldiği yere döndü!

SLAYD: 11 YAKINDA TEKRAR GELECEK OLAN İSA
Vahiy 1:7-8 “İşte bulutlarla geliyor! Her göz O`nu görecek, O`nun bedenini deşmiş olanlar bile. O`nun için dövünecek yeryüzünün bütün halkları. Evet, böyle olacak! Amin. Var olan, var olmuş ve gelecek olan, Her Şeye Gücü Yeten Rab Tanrı, “Alfa* ve Omega* Ben`im” diyor. YARGILAMAYA GELECEK!

Resimler ve ayetlerle gördüğümüz gibi İsa Mesih her şeyi ile olağan üstü bir öze sahip olarak bu dünyada yaşadı hizmet etti, öldürüldü ve Tanrı tarafından diriltildi ve göğe alındı.

İSA SONSUZLUKLA ZAMANIN, YERLE GÖĞÜN BİRLEŞİM YERİDİR. O’NUN HERŞEYİ EŞSİZ VE BENZERSİZİDİR. ACABA BİZ KENDİ RESİM ALBÜMLERİMİZDE HANGİ RESİMLERİ BİRİKTİRİYORUZ? HANGİLERİNDE İSA VAR HANGİLERİNDE İSA YOK? İSA’NIN DA İÇİNDE OLDUĞU BOL RESİMLİ ALBÜMLERİMİZ OLMASI DİLEĞİYLE….

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder