30 Ekim 2009 Cuma

BİRLİK

Birlik denince akla ne geliyor? Ne tip birlikler var?
TeK-Türkiye Protestan Kiliseler Birliği, ÇoK-Çocuk Hizmetleri Birliği, GeK-Gençlik Hizmetleri Birliği, Okul Aile Birliği, Türkiye odalar ve borsalar birliği, Türkiye Barolar Birliği, “Avrupa Birliği”
Acaba neden bu tip birlikler kuruluyor?
Birlikler ne için oluşturulur? Belli bir amaç için kurulur, belli ilkeleri vardır, herkesin ortak yararı gözetilir, güçlerin birleştirilmesi vardır, daha çok ses duyurma isteği vardır. Bireyden birliğe geçerken
gücü arttırma vardır.

Kutsal Kitap’ta yaygın bir şekilde birlik olgusu vurgulanır. Birlikte Efesliler 4:1-16’yı okuyalım!
Bu ayetlerden;
1)Birliğin ön koşulu
2)Birliğin prensipleri
3)Birliğin planı
4)Birliğin sebebi konuları açıklanır.

1)Ön koşul/Doğru tutum Efes 4:1-3
A)Aldığımız çağrıya göre yaşamak
*Kutsal bir yaşama çağrıldık. Tanrı derki “Kutsal olun çünkü ben kutsalım” 1.Pet 3:13-16
B)Alçakgönüllü, yumuşak huylu, sabırlı…
Sevgiyle, hoşgörü ile davranmak. Filipililer 2:1-4!!!, Romalılar 12:10-18.
C) Ruh’un birliğini esenlik bağıyla korumalıyız. Efes 4:3, Koloseliler 3:17 Herşeyi İsa Mesih’İn adıyla yapmak…
D) 2.Yuh 9 Mesih’in öğretisine bağlı kalmak.

2)Birliğin Prensipleri (Efesliler 4:4-6)
Doğru doktrine inanmak.
A-Bir beden/Tek Kilise Efes 1:22-23, Koloseliler 1:18
B-Bir Ruh, Yuh 15:26
C-Bir umut-Cennet, Yuh 14:2-3, 2.Korintliler 5:1
D-Tek RAB/İsa Matta 16:16, İbraniler 1:1-3*
E-Bir vaftiz. Elçiler 2:38 “Tövbe edip vaftiz olun!”, Koloseliler 2:12
F-Bir Baba. Fiziksel ve ruhsal olarak bizleri yaratan tek Tanrı-Baba vardır. Galatyalılar 4:6, 1.Yuh. 3:1

3-Birliğin Planı (Efes 4:7-12)/Doğru bir yapıya sahip olmak.
A)İsa Mesih görevini göklerden aldı. İbraniler 8:1, 1.Petrus 3:22 “Tüm melekler, yetkiler ve güçler O’na bağlı kılınmıştır.”
B)Kutsal Ruh aracılığıyla verilen armağanlar vardır. Yuhanna 14:16-17 (Kutsal Ruh, yardımcı vaadi) , Elç 2’de Kutsal Ruh’un gelişini görürüz.
C)Tanrı’nın lütfuyla bu armağanları kullanmalıyız. 1.Korintliler 12:24-30, Romalılar 12:4-8

Tanrı ilk kiliseden beri kilisede, tapınmada, hizmette, birliklerde bir düzen olmasını istemiş ve strüktür vermiştir. Bizim sorumluluğumuz da bu düzen içinde esenlik ve birlik içinde yaşamaktır.

4.Birliğin Sebebi (Efesliler 4:13-16) Hizmet için yetiştirme.
Nerede birlik varsa orada alçakgönüllülük, olgunlaşma ve büyüme vardır.
1.Korintliler 1:10 (Kardeşler, Rabbimiz İsa Mesih’in adıyla yalvarıyorum: Hepiniz uyum içinde olun, aranızda bölünmeler olmadan aynı düşünce ve görüşte birleşin.”
Filipililer 2:1-2
Yuh 14:20-21
Birlik içinde olan beden sağlıklı olur ve gelişir.
-Nerede ayrılık varsa orada çürüme ve bölünme vardır. Romalılar 16:17-18

Hasta ve çürük beden ölmeye mahkumdur. Konuştuğumuz ilkeler doğrultusunda birliği arzulayalım.

Genelde her zaman birliğin yüceliğinden bahsederiz. Acaba Tanrı her birliği kutsar mı? Hayır! Yaratılış 11:1-9’da Tanrı’nın bir birliği nasıl darma dağın ettiğini de görürüz. Çünkü amaçları ve niyetleri Tanrısal değildi ve günah doluydu. Ne dediler? Yaratılış 11:4 “Gelin göklere erişecek bir kule yapıp ün salalım. Böylece yeryüzüne dağılmalıyız”.


BABİL KULESİİnsanlar Tanrı’ya ulaşmak için mi yaptılar kuleyi? Ya da diğerleri Tanrı’yı anımsasın, bulsun diye mi? Tanrı’ya yücelik olsun diye mi? Hayır ve hayır!!!! Yöntem iyiydi. Düşünce güzeldi ama motivasyon yanlıştı. Kule bencillik içinde kuruldu. Egoları tatmin etmek için kuruldu. Gururu okşamak için kuruldu. Orada yaşayan halk kahraman olarak anılsın diye kuruldu.

Peki bizler ne tür kuleler kurmaya çalışıyoruz? Motivasyonlarımızı sınayalım. Zenginlik, ün, güç, başarı, hizmet! Oturup tekrar Tanrı’ya ne inşa etmemiz gerektiğini soralım.

Bizler kendimizi yücelten kuleler, binalar, hizmetler sunmak istemiyoruz, Tanrı’ya yücelik veren etkinliklerde bulunmak, zorluk çekenlere sığınak olmak, sevgiyi ve Tanrı bilgisini paylaşmak üzere buradayız.

ÇAĞRI:
Eğer Hıristiyansanız: Sizi birliği daha çok güçlendirmeniz için etkin olmaya davet ediyorum. Yani Mesih’in bedenini daha sağlıklı hale getirmek için sizin sağlamanız gereken katkıyı vermeye davet ediyorum. Her biriniz eşsiz ve farklı armağanlarla donatılmışsınız, kendinizi dışarıda tutmayın. Kardeşlerin size ihtiyacı var. Öncelikle bu bedende ki yerinizi, fonksiyonunuzu daha derinden görmelisiniz.
Eğer Hıristiyan değilseniz: Bahsi geçen bedenin yani kilisenin bir parçası olabilirsiniz. Ve böylece İsa Mesih aracılığı ile gelen kurtuluşa ve sayısız kutsamaya sahip olabilirsiniz. Ayrıca buradaki ailenin desteğiyle restore olur hizmet görürsünüz.

Filipililer 1:27-28
“Ancak yaşayışınız Mesih`in Müjdesi`ne layık olsun. Öyle ki, gelip sizi görsem de gelmesem de sizinle ilgili haberleri, tek bir ruhta dimdik durduğunuzu, Müjde`de açıklanan inanç uğruna tek can halinde birlikte mücadele ettiğinizi, size karşı olanlardan hiçbir şekilde yılmadığınızı duyayım. Böyle davranmanız onlara bir belirtidir - kendilerinin mahvolacağını, sizlerin ise kurtulacağını gösteren bir belirti. Bu da Tanrı`nın işidir.”

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder